Zpravodaj 1/2001

ÚVOD

1. MATERIÁLY PRO VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ

1.1 Pozvánka na valné shromáždění

1.2 Předběžný program valného shromáždění

1.3 Zpráva o činnosti STUŽ za období únor 2000 – únor 2001

1.4 Zpráva o činnosti některých pracovních skupin

1.5 Zpráva o činnosti některých regionálních poboček

1.6 Návrh plánovaných cílů STUŽ v novém tisíciletí

1.7 Návrh operativních cílů STUŽ v roce 2001

1.8 Návrh změn Stanov STUŽ

1.9 STUŽ a organizační otázky

2. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ STUŽ ZA ROK 2000

3. NÁVRH ROZPOČTU

4. PŘÍRŮSTKY ČLENSKÉ ZÁKLADNY

4.1 Noví členové

4.2 Zájemci o členství

5. CO JE, CO BUDE, O ČEM BYCHOM MĚLI VĚDĚT

5.1. Pravidelný seminář na Novotného lávce

5.2 Výstava obrazů a fotografií

5.3 Ozvěny Ekofilmu

5.4 Ekogramotnost v roce 1 (2001)

5.5 Schůzky skupiny PR

6. CO BYLO

6.1 Memoriál Josefa Vavrouška v Roháčích

6.2 STUŽOVRAT

6.3 Česko – slovenský Silvestr na pomezí

6.4 Setkání se členy čestného předsednictva

6.5 Ještě k semináři z 6.června „Globalizace ano i ne“.

6.6 Postřehy ze seminářů a konferencí

7. STANOVISKA

7.1 Stanovisko č. 88

7.2 Stanovisko (bez čísla) Společnosti pro trvale udržitelný život

7.3 Stanovisko č. 89 předsednictva Společnosti pro trvale udržitelný život

7.4 Stanovisko č. 90 předsednictva Společnosti pro trvale udržitelný život

7.5 Stanovisko č. 91 Společnosti pro trvale udržitelný život

8 NÁZORY, POLEMIKY, KOMENTÁŘE, ÚVAHY Z PERA ČLENŮ A PŘÍZNIVCŮ STUŽ

8.1 Věcný záměr Kodexu životního prostředí

8.2 K setrvalému hospodaření v krajině

8.3 Jak to bylo se skládkou Vrabčov u Sušice

8.4 Celostní přístup k poznání - Systémové myšlení

8.5 Musela být porážka životního prostředí na prosincové schůzi Sněmovny tak vysoká?           

8.6 Mana

9. PAMÁTCE ELIŠKY NOVÁKOVÉ

9.1 Za paní doktorkou Eliškou Novákovou

9.2 Modlitba Jiřího Nečase na pohřbu

9.3 Eliška Nováková (1921 - 2000)

10. ZÁVĚREČNÁ TEČKA – PF 2001

11. AKTUÁLNÍ ADRESY A INFORMACE O STUŽ

11.1 Důležité adresy

11.2. Informace o STUŽ