1.4 Zpráva o činnosti některých pracovních skupin

1.4.1 Pražská skupina

1.4.2 Odpady a chemické látky

1.4.3 Doprava

1.5 Zpráva o činnosti některých regionálních poboček

1.5.1 Východočeská pobočka

1.5.2 Olomoucká pobočka

1.5.3 Chomutovská pobočka

1.5.4 Českolipská pobočka