1.2 Předběžný program valného shromáždění

1.      Zahájení, organizační pokyny

2.      Volba mandátové komise

        Přestávka, svolání náhradního valného shromáždění

3.      Volba návrhové komise

4.      Volba mandátové komise (potvrzení minulé volby)

5.      Volba předsedy, členů předsednictva, revizní komise a schválení čestného předsednictva

6.      Přednáška „Environmentální aspekty vstupu České republiky do Evropské unie očima sociologa Ivana Gabala“ – prezentace výsledku projektu

7.      Zpráva o činnosti STUŽ za rok 2000

8.      Předložení návrhu plánu činnosti pro rok 2001

9.      Diskuse o Zprávě o činnosti za rok 2000 a k Návrhu plánu na rok 2001

10.  Zpráva o hospodaření za rok 2000

11.  Návrh rozpočtu na rok 2001

12.  Zpráva revizní komise

13.  Rozprava ke Zprávě o hospodaření za rok 2000, k Návrhu rozpočtu na rok 2001 a k Zprávě revizní za rok 2000

14.  Zprávy o činnosti regionálních poboček a regionální skupiny STUŽ – přednesou zástupci poboček

15.  Návrh na kolektivní členství Ekologického sdružení občanů Psáry u Prahy a schválení kolektivního členství

16.  Návrh na jmenování čestných členů STUŽ a jejich zvolení

17.  Vyhlášení zvolených členů předsednictva, předsedy, členů revizní komise a čestného předsednictva

18.  Zpráva návrhové komise

19.  Schválení usnesení

20.  Závěrečné slovo předsedy