4.2 Zájemci o členství

V mezidobí od vydání Zpravodaje 3/2000 požádali o členství v naší společnosti níže uvedení zájemci. Pokud máte k osobě některého z nich výhrady, vyjádřete je do jednoho měsíce od obdržení tohoto zpravodaje na adresu STUŽ (viz poslední stránka). Neobdrží-li předsednictvo do tohoto termínu písemné výhrady, rozhodne o jejich přijetí. V případě závažných námitek rozhodne o členství žadatele valné shromáždění STUŽ (viz Stanovy, čl.6, §1).

Petr Bergmann, Meziměstí-Starostín; DiS Jana Rutárová, Police nad Metují; RNDr. Petr Kühn, Česká Lípa; Ing. Jana Janoušková, Nový Bor; PhDr. Miroslav Hudec, Česká Lípa; Jiří Vosecký, Česká Lípa.