1.1 Pozvánka na valné shromáždění

Pozvánka

Zveme všechny řádné členy na zasedání

valného shromáždění STUŽ,

které se bude konat v Klubu techniků na Novotného lávce, místnost 217

v úterý 6.března 2001 od 16:00 hod.

Tato pozvánka je písemným svoláním valného shromáždění STUŽ ve smyslu č. 7.2 platných stanov. Pokud se valné shromáždění ve výše uvedenou hodinu nesejde ve stavu usnášení schopném, bude toto shromáždění ukončeno a cca v 16:15 hod. zahájeno náhradní valné shromáždění. Pro takový případ je tato pozvánka rovněž písemným svoláním náhradního valného shromáždění ve smyslu zmíněného článku stanov.

 

Za předsednictvo STUŽ

Pavel Šremer, předseda