2. Zpráva o hospodaření STUŽ za rok 2000

Konečné zůstatky na bankovních účtech k 31. 12. 2000

Bankovní účet / hlavní účet / 3944349/0800                                      274.643,98 Kč

Bankovní účet / podúčet / 35-3944349/0800                                      200.575,- Kč

Bankovní účet / podúčet / 182-3944349/0800                                       7.045,- Kč

Bankovní účet / podúčet / 107-3944349/0800                                    147.233,- Kč

Bankovní účet / termín.vklad/ 5231-3944349/0800                              199.970,- Kč

Devizový účet / 2022-0171542293 3.701,31 USD                                139.957,64 Kč

            /přepočet dle kurzu ČNB k 29. 12. 2000/

Devizový účet / IPB / 129187259/5100 4.268,06 EUR                           149.766,23 Kč

            /přepočet dle kurzu ČNB k 29. 12. 2000/

Konečný zůstatek na pokladně k 31. 12. 2000                                   36.546,50 Kč

Konečný stav neuhrazených závazků a pohledávek k 31. 12. 2000

Celkem neuhrazené závazky                                                                   4.454,20 Kč

Celkem neuhrazené pohledávky                                                             15.750,- Kč

Celkem nezúčtované provozní zálohy                                                    13.990,- Kč

 

 

Konečný stav zúčtování se zaměstnanci a institucemi k 31. 12. 2000

Zaměstnanci / DPP / úhrada se uskuteční v lednu 2001                                       1.650,- Kč

Sražená daň z DPP / úhrada se uskuteční v lednu 2001                                       7.590,- Kč

Konečný stav nezúčtovaných dotací k 31. 12. 2000

Dotace od Nadace rozvoje občanské společnosti /120078/                                    8.033,- Kč

Nadační příspěvek od dace VIA                                                                        2.790,40 Kč

Nezúčtované dotace budou v lednu 2001 vráceny zpět.

___________________________________________________________________________

 

Příjmy v roce 2000:                                                                1.702.835,37 Kč

 

a) Poskytnuté dotace:

Nadace rozvoje občanské společnosti /160318/                                             145.000,-

Ministerstvo životního prostředí /71/2000/                                                      280.000,-

Nadace Open Society Fund Praha                                                                 273.545,10

Nadace VIA pro místní iniciativy                                                                      33.500,-

Nadace Partnerství / N-618/                                                                          120.000,-

Nadace Partnerství /N-555/                                                                             20.000,-

Vrácené soudní popl. a výlohy, souvisí s /N-555/                                              14.450,-

Nadace Open Society Fund Praha /35/2000/                                        44.300,-

Estonian Green Movement /11.217,40 EUR                                       394.940,57

Celkem                                                                                                     1.325.735,67 Kč           

b) Vydané faktury:

Ministerstvo životního prostředí                                                                        10.000,-

Vydané faktury za pronájem dataprojektoru                                            3.000,-

Vydané faktury za prodej publikací                                                                   20.350,-

Vydané faktury na základě Smlouvy o dílo                                          240.000,-

Celkem                                                                                                         273.350,- Kč

 

c) Příspěvky od členů                                                                         76.188,60 Kč

 

d) Přijaté dary:

Pavel Šremer                                                                                                     2.680,-

Tomáš Hakr                                                                                                     10.000,-

Senát Parlamentu ČR, Praha 1                                                              10.000,-

Celkem                                                                                                           12.680,- Kč  

 

e) Bankovní úroky

Běžné bankovní účty                                                                                          3.212,11

Termínovaný vklad                                                                                             9.758,52

Devizový účet                                                                                         1.910,47

Celkem                                                                                                           14.881,10 Kč           

 

Náklady v roce 2000                                                                                     1.939.999,79 Kč        

Kancelářské potřeby                                                                                        54.672,80

Drobné provozní vydání a drobný majetek                                                        22.303,-

Odborné publikace                                                                                          19.141,-

Spotřeba el. energie, vody a plynu                                                                    17.248,50

Drobné nákupy (věnec, reprezentace)                                                     8.034,-

Ostatní služby spojené s realizací projektu                                                       648.228,-

Nájemné / Centrum J.V.                                                                                 153.150,-

Nájemné / Novotného lávky                                                                             33.862,50

Nájemné / Ostatní                                                                                            59.190,-

Kopírování + tisk Zpravodaje                                                             179.649,60

Telefonní poplatky + internet                                                                 42.487,20

Poštovné / Zpravodaj                                                                           22.243,60

Poštovné / Ostatní                                                                                            5.907,30

Ubytování a stravování účastníků konferencí                                        142.296,70

Poskytnuté odměny účastníkům (per diem zahraničním)                                   116.349,70

Náklady spojené se služební cestou                                                                  11.747,60

Opravy a udržování                                                                                          11.199,20

Cestovné                                                                                                         21.338,08

Mzdové náklady /HPP a DPP/ - projekty                                                       261.374,-

Mzdové náklady / Civilní služba                                                                        40.714,80

Úhrada institucím                                                                                                1.599,-

Bankovní poplatky                                                                                             7.548,01

Poskytnuté příspěvky                                                                             9.715,20

Poskytnutý dar / Nadační fond J.a P. Vavrouškových                          50.000,-