9.2 Modlitba Jiřího Nečase na pohřbu

Milé sestry, milí bratři,

první stránky Bible jsou hlubokou alegorií týkající se vztahů v celém stvoření, v celém jsoucnu, které je představeno jako dobrý, harmonický, hluboce provázaný celek. K člověku zde směřuje výzva k pozitivní tvůrčí aktivitě. Člověk se svému poslání zpronevěřil a ono krásné dílo porušil. Advent, na jehož počátku stojíme, a po něm následující svátky Kristova příchodu nám připomínají, že Bohu na stvoření stále záleží, že Bůh miluje svět, že má smysl se angažovat pro dobro.

Všichni teď myslíme na nám milou a drahou paní Dr. Elišku Novákovou, která s velkým nasazením do posledních dnů svého života pracovala pro poznávání zákonitostí platných ve stvořeném světě a pro jejich uplatňování, pro zdokonalování vztahu mezi lidmi a přírodou. Pro ni, hluboce vzdělanou ženu 20. století, byla velkou inspirací pozoruhodná osobnost středověku, Svatý František. Říkalo se mu Boží prosťáček. On však pochopil a zažil, co zůstalo většině lidí skryto. Prožíval krásu a harmonii celého jsoucna, vztah bratrství a sesterství mezi všemi tvory, kteří všichni mají před Bohem své místo. V souladu s jeho myšlením jsem si dovolil Vás oslovit „sestry a bratři“. Naše drahá sestra Eliška, tak jako on, poznala, že smysl života není ve spotřebě, že smysluplný život znamená orientaci k alternativním hodnotám. Slyšeli jsme slovo z Ježíšova kázání na hoře, které k jejich přijetí nabádá a vede. Hledat Boží království, to neznamená utíkat z tohoto světa. Naopak, jde o plné osobní nasazení ve prospěch skutečných hodnot, ve prospěch druhých lidí, ve prospěch celého stvoření. Tak naše milá Eliška Nováková žila. Cele se stavěla na stranu pravdy a dobra. A přitom byla tichá, pokorná a laskavá. S takovými, jako byla ona, spojuje Pán Ježíš budoucnost země.

Máme jistě rozmanité názory a představy o jsoucnu, o čase, o životě. Nicméně všem nám byla paní Dr. Nováková blízká a drahá. Přišli jsme se s ní rozloučit, smutní - bude nám chybět, a zároveň vděční za ni, za to, kým nám byla a stále je. Kéž nám zůstane životní inspirací její nasazení pro dobrou věc a tvůrčí optimismus - její praktické hledání Božího království.

Hospodine, věčný Bože a nás nebeský Otče, děkujeme Ti za sestru Elišku Novákovou, s níž se dnes loučíme. Prosíme Tě, aby dílo, které konala, pokračovalo. Prosíme Tě, aby hloubka jejího vědění spojená s žitím pro dobro a provázená laskavostí a otevřeností se stala vzorem mnohým. Lidsky sklíčeni nad odchodem naší milé sestry, vděčni za její život, za její lásku a přátelství, se skláníme před Tvým majestátem a voláme „Buď vůle Tvá“.