5.4 Ekogramotnost v roce 1 (2001)

V úvodu zopakuji: Projekt ekogramotnosti – ecoliteracy – nás zaujal při vystoupení Fritjofa Capri v r. 1999 a rozhodli jsme se využít začátku nového století a tisíciletí k pomoci myšlenkám ekogramotnosti dostat se do celé naší republiky.

Na webových stránkách ekogramotnosti (http://ekogram.hyperlink.cz - sem směřuje odkaz ekogramotnost ze Seznamu) uveřejňujeme záměry a možnosti programu ekogramotnost 2001 a rádi bychom, kdyby současně sloužily jako představení spřízněných myšlenek a projektů vznikajících po celé České republice co nejširší veřejnosti, a to včetně odkazů na poradny a průvodce ŽP.

Spolupracujeme také s projektem Česká brána 21, představujeme navzájem své přístupy.

Tyto aktivity jsou součástí příprav na rok 2002 - Rio + 10. Rok 2002 bude významný především tím, že se v něm uskuteční Světový summit OSN o udržitelném rozvoji (tzv. Rio + 10), kde se bude bilancovat a hodnotit dosažený pokrok jednotlivých států v naplňování závazků z přijaté Agendy 21. Tato událost nám dává jedinečnou příležitost k dosažení výraznějšího obratu v informovanosti naší společnosti o smyslu, důležitosti a principech UR a především v jeho aktivním uskutečňování.

Těšíme se na vaše náměty a připomínky.

Jitka Spoustová jitka_spoustova@seznam.cz