6.5 Ještě k semináři z 6.června „Globalizace ano i ne“.

Na pravidelné besídce STUŽ 6. 6. 2000, jejímž garantem byl Jan Wünsch, zazněly čtyři příspěvky. Přinášíme je zde po autorizaci a v té podobě, jak jsme je na besedě slyšeli, jen mírně upravené pro tisk, takže vám přiblíží přímé vystoupení účastníků.

bullet  6.5.1 Erazim Kohák
bullet  6.5.2 Milan Machovec
bullet  6.5.3 Jakub Polák
bullet  6.5.4 Petr Hlobil

Na závěr dostali řečníci závěrečné slovo

Petr Hlobil: Upozornil na další informace na adrese www.globalizace.ecn.cz a diskuze na podobné téma v září v Městské knihovně.

Jakub Polák: „Obávám se, že pouhý dialog nestačí, proti tomu, co nás ohrožuje, je třeba bojovat“.

Milan Machovec:

1. „Jsme slabí, není nás mnoho, ale můžeme něco udělat!“

2. „Všechny morální kvality mají smysl jen tehdy, když je aktivita“.

3. „Jediná cesta je dlouhodobá. Revoluce hlav a srdcí. Nevěřím na žádný okamžitý úspěch“.

Erazim Kohák musel odejít dříve