7.2 Stanovisko (bez čísla) Společnosti pro trvale udržitelný život

k mediálním útokům investorů na environmentální organizace

V deníku Právo se 2.3. 2000 na regionální stránce věnované Praze a středním Čechám objevilo obvinění ing.Jozefa Macka, šéfa odboru městského investora Magistrátu hl.m. Prahy, že prý stavbu tunelů Mrázovka komplikují a prodražují (prý až o 100 milionů!) aktivisté zastřešení Společností pro trvale udržitelný život. 4.března pak v témže listu úředník pražského magistrátu, šéf odboru dopravy Kamil Kotek svaluje vinu za uzavírání Strahovského tunelu kvůli dopravním kongescím na „obstrukce ekologů“.

Zároveň došlo v lokalitě Cibulka dne 26.2. 2000 k pokácení stovek stromů a keřů na základě den předtím vydaného, a tedy nepravomocného rozhodnutí. Firma, která za tím stojí, vyhrožuje zcela nezakrytě místním aktivistům a publikuje v novinách nepravdy. Jde o mimořádně jasný případ arogance a nezákonnosti na straně investora a vlastníka pozemků a na druhé straně nemohoucnosti a těžkopádnosti příslušných úřadů, které nebyly vůbec schopny v rozhodné chvíli zasáhnout, ač jim zákony takovou možnost dávají.

Pan Macko možná není v obraze, možná neříká pravdu. Každopádně na odboru dopravy magistrátu u pana Kotka leží od 1. března oficiální zdůvodnění skluzů a prodražování ražby tunelů Mrázovka, založené na tom, že nesprávný projekt předpokládal nižší tvrdost horniny, bylo nutno rekonstruovat kanalizační stoku „P“, jež se nalézá pod stavbou tunelů a je v havarijním stavu. Musela proto být v úseku dlouhém 250 metrů rekonstruována. Vedle toho je veřejným tajemstvím, že při ražbě od severu, od portálu na Mrázovce, se vyskytují potíže, účinky ražby na povrchu jsou větší, než se doufalo. Investor odhaduje již dnes skluz z těchto objektivních důvodů na šest měsíců a zprovoznění celé stavby předpokládá někdy v červnu 2003.

Tolik tedy skutečné důvody zpožďování a prodražování. Environmentalisté v minulosti i nyní využívají pouze legálních nástrojů k obraně města a veřejného zájmu před sporným záměrem vybudovat i na levém břehu Vltavy obdobu severojižní magistrály, přivádějící tranzitní mohutnou dopravu do obytných území městského centra a na dohled Hradu.

Důvody prodražování výstavby tunelů Mrázovka jsou úplně jinde, než úředník odpovědný za investice hlavního města tvrdí. Snaží se snad důsledky nesprávného projektu a havarijního stavu veřejných staveb zakrýt obviňováním environmentalistů?

Případ Cibulka je pak prubířským kamenem, jak pro environmentalisty, tak i pro české úředníky a soudce, u kterých leží celkem pět žalob. Ve třech z nich byl navržen odklad vykonatelnosti žalovaných správních rozhodnutí. Měsíce plynou a nic se neděje. Kdyby se dělo, stromy a keře na Cibulce ještě stojí.

V českém prostředí se stalo pravidlem, že environmentální občanská sdružení pracně kompenzují selhávání úřadů veřejné správy, jež v konfrontaci s mocnými investory rezignují na důslednou obhajobu veřejného zájmu. Jde o podstatné znamení naší doby. Nevládní organizace tu proto sehrávají naprosto klíčovou roli.

 

V Praze dne 10.4. 2000         

 

Pavel Šremer,

předseda STUŽ