10. Závěrečná tečka – PF 2001

Kolegové primáti,

žijeme v bizarní době. Polopravdy se stávají pravdami a lži přijatelnou alternativou. Nepřijatelné kompromisy normou. Život je plný neuvěřitelných protikladů. Pokácení několika stromů vyvolá demonstraci s mezinárodní účastí a některé problémové liniové a solitérní stavby jen vlažnou reakci veřejnosti.

Lidé už nechtějí být svobodnými občany, ale favorizovanými otroky a udržet svůj „životní standart“ (tj.přísun materiálních hodnot v daném čase), což je imperativem doby. Zánik skutečných hodnot je přijímán většinou s tichou účastí pozůstalých. Prostá reprodukce (tj. způsob života z ruky do úst) je realitou pro stále více občanů.

Co si tedy do nového věku a roku přát, o co usilovat?

Snad o neochvějný stav mysli a duše, o více zodpovědnosti a rozhodnosti osobní i skupinové, o vyšší míru respektování přirozeného práva při aplikaci práva.

Při uskutečňování těchto ušlechtilých zásad nechť nás provází staré sokolské a zcela netržní heslo : „Ni zisk, ni slávu.“

Zdraví a všechno nejlepší do nového roku 2001 přeje

Jiří Fencl