9. Památce Elišky Novákové

Před dvěma lety na tomto místě bylo uveřejněno laudatio, které přednesl Ivan Rynda na slavnostním předávání ceny Josefa Vavrouška. Cenu uděluje každoročně nadace Charty 77 a za rok 1997 ji po zásluze přijala Eliška Nováková. Svátečně oblečená Eliška s plachým, vlídným úsměvem, jak jsme ji ostatně všichni znali ze společných STUŽáckých setkání, měla z ocenění velkou radost.

Koncem listopadu loňského roku našli mnozí z nás ve schránce černě orámovanou obálku se smutečním oznámením. V záhlaví byla věta „Dne 27. listopadu 2000 zemřela ve věku 79 let paní RNDr. Ing. Eliška Nováková, DrSc.“.

Je mi to moc líto. Jsem vděčná osudu, že mi bylo dovoleno ji poznat a být v okruhu jejích nejbližších přátel.