5.1. Pravidelný seminář na Novotného lávce

6. března   Valné shromáždění členů STUŽ, v přestávce přednáška „Environmentální aspekty vstupu České republiky do Evropské unie očima sociologa Ivana Gabala“ – prezentace výsledku projektu

3. dubna   „Ochrana Českého krasu, zvláště z hlediska těžby vápence“ – garant Ivan Dejmal