Úvodem

Vážení a milí přátelé,

buďte pozdraveni v novém roce, století i tisíciletí!

Ohlédněmež se ale také trochu za rokem minulým (ohlédnutí za minulým stoletím a tisíciletím ponecháme povolanějším). V tomto prvním letošním Zpravodaji naleznete zprávu o činnosti STUŽ v roce 2000. Bylo toho dost, anebo snad málo, co jsme udělali? Zúčastnili jsme se všichni podle svých možností na společném díle? Posuď každý sám.

Loni touto dobou jsem na tomto místě apelovala na členy STUŽ, aby se více zapojovali jak do práce Společnosti, tak do získávání finančních prostředků na řešení grantů. Musím sebekriticky přiznat, že má slova asi nepadla na úrodnou půdu. Jsem ale založením optimistka, tak nezoufám a doufám, že letos bude lépe.

Dovoluji si Vás také, vážení členové, upozornit, že v úterý 6. března se bude konat valné shromáždění členů STUŽ – viz pozvánka níže. Na shromáždění bude mimo jiné i probíhat volba předsednictva a předsedy naší organizace a revizní komise. A zde je důvod k zamyšlení:

STUŽ naléhavě potřebuje rozmnožit řady kandidátů do předsednictva, ale co hlavně, potřebuje lidi, kteří budou ochotni část svého „volného“ času věnovat práci pro organizaci. Jsem si vědoma, že volného času se nedostává nikomu, proto ty uvozovky. Buďte tak laskaví, zhodnoťte své možnosti a začněte s námi aktivně spolupracovat. Není to jen práce frustrující – občas jsou i pozitivní výsledky, ze kterých je uspokojení. Pokud se rozhodnete stát se kandidátem na člena předsednictva, napište, prosím, na adresu sekretariátu v Krkonošské 1, 120 00 Praha ,případně e-mailem a připojte pár řádek o sobě. Pokud to nestihnete, můžete se také přihlásit přímo na valném shromáždění.

V průběhu roku 2000 přibylo mnoho nových členů. Jeden, vlastně jedna, však ubyla. Byla to zakládající členka STUŽ, šlechetná, moudrá a laskavá žena – Eliška Nováková. Není tu už s námi fyzicky, ale to neznamená, že by zmizela zcela. To, co zde po ní zůstalo, ani zmizet nemůže. Není frází mluvit o jejím odkazu – ať již v oblasti odborné, tak citové.

Dovolte mi, vážení, na závěr ještě několik pochvalných slov na adresu našeho předsedy. Protože spolu úzce spolupracujeme vidím, kolik toho svého jakoby volného času STUŽi věnuje. Jsou to pozdní večery, víkendy. Na akce STUŽ, např. konference v Olomouci nebo seminář Lidé a ekosystémy, si čerpá dovolenou, kterou jiní z nás využívají k rekreaci. A k tomu vedoucí funkce v České inspekci životního prostředí se spoustou starostí a odpovědnosti. Abyste mi rozuměli, není to ode mne předvolební agitace. Jsem si jista, že on sám o funkci předsedy STUŽ ani nestojí. Je to ode mne jen vyjádření obdivu k jeho pracovní kapacitě a díků, které by ve své plachosti z očí do očí asi ani neunesl.

Eva Vavroušková, tajemnice