Zpravodaj STUŽ 3/99

 

Plánované akce, projekty a informace STUŽ

Program úterních besed STUŽ..................................................................................

Seminář programu Člověk a prostředí......................................................................

Noví zájemci o členství ve STUŽ, Noví členové STUŽ............................................

V. ročník memoriálu Josefa a Petry Vavrouškovcov.................................................

Opakovaná volba místopředsedů STUŽ...................................................................

Co je INEX?...........................................................................................................

 

Ohlédnutí

Spor o výstavbu obyt. soub.u Zelené údolí v Praze 4 skončil vítězstvím (P. Kužvart)

 

Z činnosti předsednictva

Předsednictvo od listopadu do dubna.(N. Johanisová)

 

Co dělají skupiny?

Co nového v programu "Člověk a prostředí"?.....

 

Quo vadis STUŽ ?

STUŽ: vize a skutečnost (N. Johanisová).............

 

Stanoviska, dopisy, dokumenty STUŽ

Stanovisko předsedn.STUŽ č. 83 k Návrhu věcného záměru nového zákona o vodách

Stanovisko č. 84 STUŽ k obnovenému projednávání zákona o národním parku Českosaské Švýcarsko

Stanovisko č. 85 STUŽ k projednávané koncepci rozvoje dopravních sítí ČR.

 

Přednášky, články, fejetony, recenze

Ekoteologie - nový proud v křesťanském myšlení? (H. Librová)....

Poznámky k diskusi o "duchovním rozměru ekologie" (E. Kohák).....

Na počátku (J. Nečas)..

Súčasnosť a budúcnosť tvárou v tvár odporúčaniam Bratislavy/nahlas (M. Huba).....

Vývoj Bratislavy po roku 1989 vo svetle vybraných indikátorov (V. Ira)..................

Vývoj životního prostředí v Praze 1989-1999 (M. Říha)................

Návrh pražského územního plánu nenabízí řešení (J. Skokánek)....

Občanské iniciativy v Praze po 10 letech (P. Kužvart).........

Tři poznámky k lesnímu hospodářství a trvalé udržitelnosti (I. Míchal).....................

Rovné ekonomické podmínky v dopravě? (J. Zeman).....

Ekologie člověka pro třetí tisíciletí (J. Srb)......

 

Diskuse, polemika, komentáře

Bomby a referendum (V. Hála)...

Dvě vzpomínky (K. Jech)....

Reakce na Jana Paličku: "Něco k dopravě" (P. Kužvart)..........................................

Příhoda jménem Křeček a ekologie (I. Rynda)..........................................................

 

Valné shromáždění STUŽ

Usnesení Valného shromáždění STUŽ ze dne 1.6.1999............................................

Změny stanov STUŽ, schválené na valném shromáždění dne 1.6.1999......................

 

Osobnosti

Karel Čapek laureátem ceny Josefa Velka................................................................

Přišlo parte... (nekrolog M. Fanderlíka)...................................................................

Hazel Hendersonová a model světa, kde každý vyhrává...........................................

 

Odjinud

Co je Centrum pro regionální rozvoj?.......................................................................

Konference o vlivu přírody na zdraví člověka...........................................................

 

Aktuální adresy a organizační informace

Důležité adresy........................................................................................................

Pracovní skupiny.....................................................................................................

Čestné předsednictvo...............................................................................................