Co je Centrum pro regionální rozvoj?

Centrum pro regionální rozvoj ČR je příspěvková organizace, řízená Ministerstvem pro místní rozvoj. Centrum tvoří mimo jiné základní realizační jednotku regionálních programů ČR a Evropské unie, zajišťuje činnost informačního systému pro potřeby regionálního rozvoje, předvstupních a dalších programů EU a pro potřeby monitorování realizace uvedených programů.

Posláním Centra pro regionální rozvoj České republiky (CRR ČR) je především:

bullet iniciovat rozvoj hospodářských aktivit v regionech formou přímé i nepřímé pomoci a podpory, zejména v oblasti informací
bullet podporovat vznik, koordinovat a metodicky řídit regionální rozvojové agentury a pomáhat jim v jejich činnostech. Je zde dostupný aktuální adresář regionálních rozvojových agentur na území ČR.
bullet umožnit přístup k informacím o připravovaných přeshraničních, regionálních, rozvojových a municipálních programech a projektech
bullet monitorovat a vyhodnocovat účinnost rozvojových programů a kontrolovat jejich financování
bullet podílet se na aktivitách, které přispějí k rozvoji regionální politiky ČR
bullet vytvářet informační zázemí pro rozhodovací procesy v oblasti regionální politiky ČR

Centrum pro regionální rozvoj ČR je také hostitelskou organizací pro korespondenční středisko EURO INFO, které je součástí evropské sítě informačních středisek. Zde můžete získat informační materiály a publikace o programech a projektech EU, informace o legislativě a normách zemí EU, přímé informace z Evropské komise, informace o podnicích v zemích EU, apod.

Kontakt – EURO INFOCENTRUM:

PhDr Marie Pavlů, CSc, tel.: 02/2486 1351, fax: 02/2486 1364, E-mail: pavlu@crr.cz

Kontakt - Centrum pro regionální rozvoj ČR:

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

 

ředitel: RNDr. Ivo Ryšlavý, tel.: 2486 1184, E-mail: ryslavy@crr.cz

tel.: 02/2486 1565, 2486 1574

fax: 02/2486 1320

E-mail: crr@crr.cz

http://www.crr.cz

 

 

Mgr. Zdeněk Sedláček, tel.: 02/2486 1575, E-mail: sedlacek@crr.cz