Konference o vlivu přírody na zdraví člověka

Ve dnech 11. a 12. listopadu (čtvrtek a pátek) 1999 pořádá Ekologicko-zdravotnické kolegium (při nezávislém sdružení přátel přírody TIS) a Antropologická sekce Společnosti Národního muzea druhou celostátní konferenci na téma Vliv přírody na zdraví člověka. Cílem konference je souborné interdisciplinární zhodnocení dosavadního vývoje - a hlavně současného stavu - péče o přírodu a životní prostředí v České republice se zvláštním zřetelem k negativním i pozitivním vlivům na zdraví lidí. První konference na toto téma se konala v roce 1965, jedním z cílů současné (druhé) konference je srovnání tehdejší a dnešní situace a zhodnocení výhledu do budoucnosti. Konference, která se koná v pražském Národním muzeu, bude s mezinárodní účastí, pořadatelé nezajišťují pro mimopražské nocleh.

Přihlášky a bližší informace: MUDr Josef Kvapilík, Strossmayerovo nám. 2, 170 00 Praha 7, tel. 02 87 91 15