Přišlo parte...

Dne 16. ledna 1999 zemřel, ve věku nedožitých 94 let, prof. Dr. Ing. Milota Fanderlík, čestný člen Východočeské pobočky STUŽ. Opustila nás občanská, vědecká a skautská osobnost, člověk s velkým Č. Člověk, kterému pojmy ekologie, ochrana přírody, respekt ke všemu živému, ale i poctivost, pravdomluvnost a čest, přátelství a úcta byly vlastní. On to vše nejen bytostně cítil, ale on tak také žil - doma, v zaměstnání, na cestách, mezi skauty, prostě všude. Učil nás úctě a chápání přírody, bratrství, uznávání skutečných hodnot. Obohacoval nás, dokud mohl. Dnes je již legendou...

Vladimír Srb