Opakovaná volba místopředsedů STUŽ

Igor Míchal, Jiří Dlouhý a Karel Jech, kteří byli na 1.schůzi předsednictva dne 9.3.99 zvoleni místopředsedy STUŽ – viz Zpravodaj 2, str. 16 - nabídli na schůzi předsednictva 4.5.99 své funkce k dispozici. Zjistili totiž, že při volbě místopředsedů nebylo dodrženo pravidlo o nemožnosti korespondenční volby, které bylo přijato v Jednacím řádu předsednictva z roku 1995. (Igor Míchal poslal v zalepené obálce své návrhy a svou volbu. Jeho kandidáty byli Jiří Dlouhý, Karel Čapek a Karel Jech)

Na další schůzi předsednictva dne 18. května byla volba místopředsedů opakována s těmito výsledky:

Přítomní členové předsednictva: Čapek, Dejmal, Hála, Jech, Juláková, Kulich, Macháček, Martiš, Punčochář, Rynda, Říha, Velek.

Kandidáti: Jiří Dlouhý, Petr Kužvart, Igor Míchal, Ivan Rynda

Počet odevzdaných lístků: 12

Počet hlasů: Jiří Dlouhý 3

Petr Kužvart 8

Igor Míchal 10

Ivan Rynda 10

V tomto kole byli zvoleni místopředsedy STUŽ Igor Míchal a Ivan Rynda.

Vzhledem k tomu, že výše zmíněný Jednací řád určuje, že pro zvolení místopředsedů je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů všech členů předsednictva, t.j. 9 hlasů, bude třetí místopředseda zvolen na příští schůzi předsednictva.

Eva Vavroušková