Zpravodaj STUŽ 2/2000 - Obsah

Úvod

1.          ZPRÁVA Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ

1.1              Usnesení z mimořádného valného shromáždění.

1.2              Zpráva o hospodaření za rok 1999.

1.3              Rozpočet na rok 2000.

1.4              Revizní zpráva o hospodaření STUŽ za rok 1999.

2.          PŘÍRŮSTKY ČLENSKÉ ZÁKLADNY

                Noví zájemci o členství

3.          CO JE, CO BUDE, O ČEM BYCHOM MĚLI VĚDĚT

3.1              Pravidelné semináře v Klubu techniků

3.2             Konference „Lidé a ekosystémy: - napjatá síť života“

3.3              STUŽODENNOST         

3.4              VI. ročník memoriálu Vavrouškovcov.

3.5              Připravuje se výstava 

4.          CO BYLO

4.1              Konference „Směřování k trvalé udržitelnosti“ v Olomouci.

4.2              Ozvěny Ekofilmu

4.3              Semináře v Klubu techniků na Novotného Lávce

   4.3.1        Trvale udržitelný život z hlediska jednotlivce – přednáška ThDr. Jana Hellera

4.3.2        Globalizace ano i ne – zaznamenala Hana Horynová

4.4              Cena Josefa Vavrouška

4.5              Internet    

5.            ZPRÁVY Z REGIONÁLNÍCH POBOČEK A PRACOVNÍCH SKUPIN

5.1              Východočeská pobočka Hradec Králové 

5.1.1        Zpráva o stavu východočeské regionální pobočky v roce 1999

5.1.2        Stanovisko výboru ke zvýšení členských příspěvků

5.2              Karlovarská regionální pobočka

5.3              Bělokarpatská regionální pobočka

5.4              Pracovní skupina pro styk s veřejností.

5.4.1        Příspěvek odstupující koordinátorky Evy Frýdové

5.4.2        Příspěvek nové koordinátorky Jitky Spoustové

6.                 NÁZORY, POLEMIKY, KOMENTÁŘE, ÚVAHY Z PERA ČLENŮ STUŽ

6.1              K veřejné zakázce „Věcný záměr Kodexu životního prostředí“ – P.Kužvart

           Reakce na tento článek (Eva Kružíková)

6.2              Nerovné ekonomické podmínky v dopravě ČR – J. Zeman      

6.3              Několik podnětů k zamyšlení a diskusi o činnosti STUŽ – J. Fibich     

6.4              K čemu je dobré referendum o Temelínu? – P. Nováček

6.5              Starozákonní příběh o seslání many a přírodní zdroje – J. Nečas     

6.6              Pět let od smrti ing. Josefa Vavrouška – M. Čejková

6.7              Josef Vavroušek – poselství stále naléhavější – I. Rynda    

6.8              Hodnoty a rozhodování – J. Nečas      

6.9              Evropská ekologická síť – I. Míchal      

6.10          Pláž (The Beach) – B. Merhaut

7.                 NĚKTERÉ PŘÍSPĚVKY PŘEDNESENÉ NA KONFERENCI V OLOMOUCI

7.1              Odpuštění dluhů a boj proti chudobě jako výzva pro ČR – P. Nováček, J. V. Kroužek, P. Halaxa

7.2              Ĺ‘udské hodnoty kompatibilné s trvalo udržitel‘ným sposobom života – M. Huba

7.3             Diktatura nebo participace? – M. Valach    

7.4             Nature versus nurture a človek schopný trvalo udržatelńého života – L. Lacinová