Přírůstky členské základny

Noví zájemci o členství ve STUŽ

 

V mezidobí od vydání Zpravodaje 1/2000 požádali o členství v naší společnosti níže uvedení zájemci. Pokud máte k osobě některého z nich výhrady, vyjádřete je do jednoho měsíce od obdržení tohoto zpravodaje na adresu STUŽ (viz poslední stránka). Neobdrží-li předsednictvo do tohoto termínu písemné výhrady, rozhodne o jejich přijetí. V případě závažných námitek rozhodne o členství žadatele valné shromáždění STUŽ (viz Stanovy, čl.6, §1).

Jiří Macek, Praha 6; Eva Macková, Praha 6; Robert Trhola, Moravský Písek; Pavel Bílý, Babice; Naděžda Hrochová, Česká Lípa; Jaroslav Říha, Chomutov; Vojtěch Rychtár, Hranice na Moravě; Broněk Grubl, Kněžpole; Danuše Kloudová, Kudlovice; Václav Drbohlav, Praha; Bohuslav Dvořák, Hranice na Moravě; Michaela Komersová, Česká Lípa; Dana Doubková, Nový Bor; Milan Kubát, Česká Lípa; Magdalena Sobotová, Česká Lípa.