Konference „Směřování k  udržitelnému rozvoji“ v Olomouci

Ve dnech 25. – 28. dubna 2000 se v Olomouci konal již pátý ročník konference o perspektivách udržitelného rozvoje (předcházející konference se uskutečnily v r. 1993 v Olomouci, v r. 1994 v Kostelci nad Černými Lesy a v Praze a v r. 1997 opět v Olomouci).

Letošní setkání pořádaly společně Společnost pro trvale udržitelný život v ČR a SR, Centrum interdisciplinárních studií Univerzity Palackého a Středisko ekologické výchovy Úřadu města Olomouce, ve spolupráci s Nadací Josefa a Petry Vavrouškových a Sdružením pro otevřenou společnost.

Tematicky byla konference rozdělena do tří hlavních bloků:

·        Globalizace – hrozba nebo výzva?

·        Hodnotová řešení ekologické krize

·        Prosazování udržitelného rozvoje (politické, ekonomické, legislativní a institucionální nástroje).

 

Celkem se čtyřdenního jednání zúčastnilo přes 100 účastníků. Díky podpoře Open Society Fund se mohlo akce zúčastnit 21 hostů ze Slovenska a 23 hostů ze  zemí střední a východní Evropy a Asie , a to 1 z Albánie, 1 z Arménie, 1 z Běloruska, 1 z Bulharska, 1 z Chorvatska,

2 z Gruzie, 1 z Litvy, 4 z Moldávie, 1 z Polska, 3 z Rumunska, 4 z Ruska, 1 z Ukrajiny,

1 z Mongolska, 1 z Jugoslávie. Díky podpoře U.S. Information Service přijel jako host a hlavní přednášející Prof. Jerome C. Glenn, ředitel American Council of the United Nations University a ředitel Millenium Project. Konference byla simultánně tlumočena.

 

Na konferenci odeznělo 14 hlavních referátů a čtyřicet koreferátů. Hlavní referáty přednesli např.: Karel Žebrakovský, ředitel odboru mezinárodních organizací MZV ČR, Jitka Seitlová, senátorka, Ivan Klinec z Prognostického ústavu SAV, Mikuláš Huba, předseda STUŽ na Slovensku, Martin Bursík, exministr životního prostředí ČR, Václav Mezřický z Právnické fakulty UK a Ústavu pro ekopolitiku, Libor Ambrozek, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a další.

 

Proběhlo také několik doprovodných akcí, např. beseda o udržitelném rozvoji pro olomouckou veřejnost v aule Univerzity Palackého, v Divadle hudby beseda s Václavem Žákem, šéfredaktorem časopisu Listy, na téma „Bloudění české transformace“, aj.

 

Z této konference, podobně jako z minulých ročníků, bude vydán – opět díky Open Society Fundu - sborník (v nákladu cca 500 ks), kde budou zařazeny příspěvky domácích i zahraničních referujících.

Některé zajímavé příspěvky uveřejňujeme v kap. 7.

Pavel Nováček, Eva Vavroušková