Pět let od smrti ing. Josefa Vavrouška

Tehdy před pěti lety byl březen právě tak bláznivý jako letos. Obleva střídala sněhové bouřky, silnice klouzaly, sníh padal na rozkvetlé lístky a přikrýval kvítky sněženek. Vítr navál sníh do vysokých závějí a v horách hrozily laviny. Jedna z nich, ta v dolině Parichvost v Roháčích, vzala život Josefu Vavrouškovi a jeho dceři Petře.

Kdo si ještě vzpomene? A přece jsme tehdy střídavě doufali a přáli si, ať to není pravda a vzápětí propadli beznaději a báli se tím víc, čím bylo jasnější, že se jejich osud naplnil…

Pět let už není Josef Vavroušek mezi námi. Pět let nám schází – inženýr, humanista, který se již jako student vydává do Afriky s expedicí Lambaréné, protože miluje přírodu a také velkého člověka, vyznavače úcty k životu, Alberta Schweitzera.

Ještě dnes se mi špatně říká – byl, když vzpomínky na něj a na jeho zápasy jsou tak živé.

První ministr pro životní prostředí po listopadu 1989 v zemi zdevastované neúctou k životu, on to byl, který prosadil základní ekologické zákony, on to byl, který již tehdy hlásal myšlenky trvale udržitelného života, nabádal ve smyslu summitu v Rio de Janeiru, jehož se v roce 1992 zúčastnil, k uvědomělé skromnosti, k šetrnému zacházení s neobnovitelnými zdroji v přírodě, který tolik věděl o globálním ohrožení naší planety. Byl kamarád, byl veselý, byl skromný, dodnes vzpomínám na dojetí, které neskrýval, když byl na sněmu Svobodných demokratů v únoru 1995 zvolen velkou většinou do předsednictva strany a jeho vize trvale udržitelného života se tehdy stala stěžejním bodem jejich programu. Za pár týdnů jsme se s ním s bolestí rozloučili v Betlémské kapli…

Často říkám, jak by se asi vyvíjel náš politický život, kdyby Josef Vavroušek zůstal mezi námi. Věřím, že jinak. Síla jeho osobnosti, jeho čestnost a opravdovost, láska k lidem i k přírodě by bezesporu ovlivnila mnohé.

Prosím, abyste na něj vzpomínali, jako na něj nemůžeme zapomenout my, kteří jsme měli to štěstí se s ním setkávat. Připomínáme si jeho život jako dar, jako oslovení, jako světlo na cestu, tak jak to na rozloučenou vyjádřil děkan fakulty sociálních věd UK prof. Milan Petrusek: „Jen Bůh ví, proč povolává své služebníky ve chvílích, kdy je právě tady na této zemi, o jejíž přežití jsi s takovým nasazením usiloval, tolik potřebujeme. Planeta, o jejíž trvale udržitelný rozvoj jsi vedl svůj nádherný, zdánlivě donquijotský zápas, snad ještě nějaký čas přežije. Ale její čas se zkrátil o dny Tvého čistého, plného a bohatého života.“ Jsem si jist, že bylo v řádu světa, aby právě o Tobě Albert Schweitzer napsal: ‚Dvě události vrhají stíny na můj život. Jedna leží v poznání, že svět je nevyzpytatelně tajemný a plný utrpení. Druhá v tom, že jsem se narodil v době duchovního úpadku lidstva. S oběma jsem se vyrovnal myšlením, které mě přivedlo k eticky kladnému vztahu k světu a k životu na základě úcty k životu. V tom nalezl můj život své zakotvení a usměrnění‘ “.

MUDr. Mahulena Čejková - Děčín