Globalizace ano i ne– 6. 6. 2000 – garant Jan Wünsch

Na pravidelném diskusním setkání STUŽ - Společnost pro trvale udržitelný život proběhla diskuse o globalizaci. Měla objasnit základní postoje některých nevládních organizací a občanských iniciativ k tomuto pojmu, zejména k ekonomické globalizaci a načrtnout souvislosti  zářijového zasedání Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky.

Diskusi moderoval Jan Wünsch (STUŽ)- MŽP, hlavními aktéry byli:

Prof. Milan Machovec (v diskusi zkratka MM),

Prof. Erazim Kohák (EK),

Petr Hlobil (PH) za CEE Bank Watch International a

Jakub Polák (JP) jako představitel iniciativy proti ekonomické globalizaci.

Oponenti, kteří byli pozvání, se na poslední chvíli omluvili.

Jako první se ujal slova Prof. Kohák.

V další části cituji pouze nejzajímavější hlavní myšlenky:

- Být pro nebo proti je základní nedorozumění. Globalizace v důsledku rostoucí propojenosti  světa je skutečnost, se kterou je nutno počítat.

- Být pro nebo proti lze vzhledem k určité politice některých úřadů, které globalizaci sledují - MFF a WTO.

- Globalizace je příležitost pro silnější a ohrožení pro ty slabší.

- V celkovém rozvoji dopravy a dorozumívání není vzdálenost obrana ani ochrana.

- Gigant převálcuje místního výrobce. Spotřebitel pak odvádí daň do té části světa, kde je jí nejmíň třeba.

- Nepřenechat globalizaci neviditelné ruce náhody. Je to problém ekonomický i filozofický. Sociální a ekonomické ohledy jsou nutné předpoklady trvale udržitelného rozvoje.

Dalším řečníkem byl Petr Hlobil.

Představil CEE Bank Watch International jako síť nevládních organizací ekologických i sociálních.

- Globalizace je filozofické téma.

- Problém je rostoucí zadlužení rozvojových zemí a zemí východního bloku. Banky si diktují podmínky půjček (nejsou veřejné, ovlivňují legislativu). Rozhodování není transparentní. Zájmem bank je otevření dalších trhů firmám z jejich zemí.

- Banky zplošťují debaty na čistou ekonomiku. V poslední době dochází k posunu směrem k sociálním otázkám, zatím však ne prakticky.

Jakub Polák

- Globalizace není absolutní zlo. Má dvě stránky:

            - touhu po poznání a svobodné výměně informací.

            - touhu po dobytí území a zvětšení vlivů.

- Kritika náleží ekonomické globalizaci v režii konkrétních nadnárodních institucí.

- Zasedání je možnost přiblížit se každému z nás.

- Důsledkem globalizace je růst nezaměstnanosti, ohrožení domácí výroby a marginalizace celých vrstev obyvatelstva.

- Problémem je rezignace např. nad ekologickými důsledky globalizace.

Cílem hnutí, které představuje, je změnit tuto rezignaci působením na struktury, které podléhají demokratické kontrole.

 

V tomto momentě si vzal slovo prof. Kohák, aby před svým odchodem ještě zdůraznil, že my nejsme východní Evropa.

Prof. Machovec k tomu podotknul, že už Masaryk říkal, že je západník. Říkal, my jsme západ, ale na východě a musíme mít smysl i pro východ ( dnes Balkán a východní Evropa). Dále řekl:

- Globalizace není šťastné slovo. Z latinského globus - koule. Jasnější a zřetelnější by bylo univerzální nebo planetární dialog.

- Filosofie vznikla z odporu proti specializaci a nebezpečí redukcionizmu. Je to pokus o obecnou moudrost.

-         Ve hnutí STUŽ vidí pomoc k hledání planetárních aspektů i (podle Masaryka) k „černé

     práci“.

- Pro nebo proti globalizaci nemá smysl debatovat. Je to realita a popírat ji znamená vydat ji do rukou , které to budou vést redukcionisticky.

- Naším úkolem je vyzvednout monismus světa, úplnou jednotu biologicko-genetickou. Nevidět ji znamená vzít si možnost něco smysluplného s tím udělat. Přiblížil se zhoubný mor egocentrismu. Musíme vidět svět našich vnuků a pravnuků.

- Existuje nebezpečí duchovní globalizace. Žádná věda nemůže zdůvodnit, proč má lidstvo přežít. Mají do toho co mluvit i náboženské a humanitární organizace. Přistupovat k vesmíru s určitou pokorou.

- Je zde nebezpečí nakažlivých chorob a narkománie.

- Je třeba pomoci mladým lidem najít smysl života, mít pro co žít, schází aktivita.

- Umět dělat kompromisy.

- Považovat za axiom, že když už tady něco je - člověk a příroda- tak by tady měli zůstat.

 

V diskusi vystoupilo několik účastníků.

Jako první Boris Merhaut konstatoval, že už v roce 1994 při zasedání MMF a Světové banky v Madridu u příležitosti 50. výročí jejich činnosti NGO’s v rámci Foro Alternativo učinili závěry, které teprve dnes přejímají významné osobnosti kapacity.

T. Sigmund: Kritizoval nesmyslnost ukazatele HDP. Je nutné zásadním způsobem přehodnotit civilizační vývoj.

JP - otázka, zda s MMF vést dialog,

MM - nevést dialog není řešení, pokud se nejedná o těžkého psychopata. Musíme hledat cestu, i když to bude velmi těžké,

JP - cíl těchto společností už se vymkl demokratické kontrole. Proto o dialogu pochybuji,

PH - vést dialog tak, aby výsledkem byla institucionální změna,

JP - krach jednání v Seatlu způsobil odpor zemí 3. světa. Je to však snaha o větší podíl na bohatství, nikoliv o trvale udržitelný rozvoj,

poznámka MM - Metoda násilí má tu vadu, že z více lidí udělá násilníky než jich porazí.

 

Předseda STUŽ P. Šremer :

- Důležité je ovlivnit výběrové mechanismy za jakých budou instituce tvořeny. Nikoliv jen zástupci G 7, ale zástupci všech hlavních skupin zemí.

- Rozvojová pomoc bohatých zemí chudým nezřídka končí u bohaté vrstvy té které rozvojové země.

p. Sedlák (nezávislý novinář):Ovlivnit transnárodní korporace, ale bez iluzí.

- Globalizace = amerikanizace

Na závěr citoval londýnského starostu, který dne 24.4. v tisku řekl:

Každý rok tyto mezinárodní instituce a celý systém zabijí více lidí než zahynulo ve 2. světové válce. Jediný rozdíl je v tom, že Hitler byl šílenec, a že o tom věděl.

Jan Zeman: Světová banka vnucuje rozvojovým zemím individuální silniční dopravu na úkor veřejné dopravy, exportní monokulturní zemědělství na úkor výživy obyvatelstva. MMF nutí rozvojové státy snižovat výdaje na těžce podvyživené školství a zdravotnictví. V důsledku tohoto „léčení“ umírá v těchto zemích ročně 15 - 60 mil. obyvatel.

 

Na závěr dostali řečníci závěrečné slovo

 

PH -            upozornil na další informace na adrese www.globalizace.ecn.cz a diskuse na podobné

téma v září v Městské knihovně,

JP -      obávám se, že pouhý dialog nestačí,

MM -  1. Jsme slabí, není nás mnoho, ale můžeme něco udělat!

            2. Všechny morální kvality mají smysl jen tehdy, když je aktivita.

3. Jediná cesta je dlouhodobá. Revoluce hlav a srdcí. Nevěřím na žádný okamžitý

    úspěch.

 

Hana Horynová