1.1  Zpráva o hospodaření

Zůstatky z roku 1998

 

 

na hl. účtu

16 973,98

 

na podúčtech -     19-

1 000,00

 

                             27-

1 000,00

 

                             35-

1 000,00

 

                           107-

1 000,00

 

                           190-

1 000,00

 

 vkladový účet 5231-

199 970,00

 xx)

v pokladně

34 595,60

 

Celkem Kč

256 539,58

 

 

 

 

na účtu u ČS    3.343,87 USD

 

 

při kurzu 29,446 Kč/USD

98 463,60

 

na účtu u IPB   13.765,36 XEU

 

 

při kurzu 35,021 Kč/XEU

482 076,67

 

Celkem k 31.12 1998

837 079,85

 

xx) - 199.970,- Kč dar p. Simons na uctění památky J.V.

 

 

 

Příjmy

 

granty

1 528 409,00

za poskytnuté služby (pro MŽP)

437 500,00

dary nečlenů

83 620,00

úroky

18 202,67

členské příspěvky a dary členů

94 265,00

vrácení pohledávky z r. 1998

13 000,00

Celkem příjmy

2 174 996,67

zůstatek z roku 1998

837 079,85

Celkem

3 012 076,52

 

 

 

 

Výdaje - rozčleněné podle druhu, pořadí podle peněž.deníku

 

kancelářské potřeby

25 261,20

jiný drobný materiál

43 346,60

elektřina, voda, plyn v Centru J.V.

24 814,20

opravy

15 234,70

poštovné, tel., fax

80 861,20

cestovné a nocležné

211 093,80

nájemné Novot. lávka

24 465,00

nájemné Centrum J.V.

150 000,00

jiné nájemné

22 444,00

tisk Zpravodaje

42 592,00

ostatní tisk

25 364,30

jiné služby (konference v Průhonicích)

51 055,20

bankovní poplatky

10 415,90

pojištění majetku (Centrum J.V.)

4 450,00

služné, náhrada civil.služby (4 měsíce)

13 571,60

členské příspěvky  - EEB

3 604,00

                               - Spolek pro obnovu venkova

1 500,00

                               - Zelený kruh

1 000,00

ostatní náklady

323 469,90

  z toho 293 020,- tisk knihy Záchr.mise

 

osob. náklady vč.odměn z grantů, vč. daní a povinných pojištění

937 718,71

Celkem výdaje

2 012 262,31

 

 

 

Rekapitulace

 

příjmy r.1999 vč. zůstatku z r. 1998

3 012 076,52

výdaje r. 1999

-2 012 262,31

rozdíl příjmů a výdajů

999 814,21

kurzové rozdíly

41 591,04

zůstatek do r. 2000

1 041 405,25

 

 

 

 

Stav k 31.12.1999

 

na hl. účtu

240 310,97

na podúčtech      35-

313 000,00

                           107-

1 000,00

vkladový účet 5231-

199 970,00

v pokladně

1 339,90

celkem

755 620,87

na účtu u ČS          3 701,31 USD

 

při kurzu 35,9790

133169,43

na účtu u IPB         4 224,05 EUR

 

při kurzu 36,1300

152614,93

celkem k 31.12.1999

1 041 405,23

 

 

 

Granty

 

Název grantu

 

1

REC (doplatek z r. 1998) - NGO-EU

44 321,76

 

2

Partnerství - pražská skupina - provoz Centra J.V.

30 000,00

 

3

MŽP - Kniha Záchranná mise

228 000,00

 

4

MŽP - Setkávání v krajině

110 000,00

 

5

Partnerství - Pražská skupina - pomoc občanům

40 000,00

 

6

Partnerství -            - " -

70 000,00

 

7

MŽP - korektury překladů

12 000,00

 

8

St.Milieukontakt - Holandsko - NGO-EU

271 501,78

 

9

Open Society Fund - Ozvěny Ekofilmu

20 000,00

 

10

Nadace rozvoje obč. společnosti - NGO - EU

112 000,00

 

11

MŽP - NGO-EU

250 000,00

 

12

Nadace rozvoje obč. společnosti - NGO-EU

200 000,00

 

13

doplatek ke grantu EU

10 598,21

 

14

Enlargement Project Austrian  - NGO-EU (dopl. R. 1998)

13 569,02

 

15

The Regional Environmental Center Budapest - NGO-EU

116 418,23

 

 

Celkem granty

1 528 409,00

 

 

 

Informace o grantech:

 

 

 

·        skončeny či doúčtovány v roce 1999:

 

 

1

REC (doplatek z roku 1998

44 321,76

 

2

Partnerství - pražská skupina

30 000,00

 

3

MŽP - Záchranná mise

228 000,00

 

4

MŽP - Setkávání v krajině

110 000,00

 

7

MŽP - korektury překladů

12 000,00

 

8

St. Milieuk. - Holandsko - NGO_EU

271 501,78

 

11

MŽP - NGO-EU

250 000,00

 

13

doplatek ke grantu EU

10 598,21

 

14

Enlarg.Proj. Austrian

13 569,02

 

15

The Reg. Envir. Center

116 418,23

 

 

Celkem

1 086 409,00

 

 

 

 

 

 

·        přecházejí k doúčtování do dalšího období:

 

 

5

Partnerství - pražská skupina - pomoc občanům

40 000,00

 

6

Partnerství - pražská skupina - pomoc občanům

70 000,00

 

9

OSF - Ozvěny Ekofilmu

20 000,00

 

10

Nadace rozvoje obč. spol. - NGO-EU

112 000,00

 

12

Nadace rozvoje obč. spol. - NGO-EU

200 000,00

 

16

Magistrát hl.m.Prahy - Pražské přír.parky

50 000,00

 

 

Celkem

492 000,00

 

 

 

 

 

 

·        z dotací z min. období bylo vyúčtováno v r. 1999:

 

 

17

Magistrát hl.m.Prahy - Ekologická osvěta

50 000,00

 

18

OSF - Ozvěny Ekofilmu

15 000,00

 

 

Celkem

65 000,00

 

 

Zpracovala: M.Vorlová, únor 1999