K čemu je dobré referendum o Temelínu?

Hnutí Duha a dalších více než sto nevládních organizací uspořádalo kampaň za vyhlášení referenda o dostavbě a spuštění jaderné elektrárny Temelín. Získalo již přes 70 000 podpisů. I kdyby se ale podepsal celý národ, nemusí být přání vyslyšeno, protože neexistuje zákon o referendu. Deset let po pádu totalitního režimu je tak občanovi dáváno najevo, že o jeho hlas a názor je zájem pouze jednou za několik let ve volbách. Jinak má rozhodování věcí veřejných ponechat politikům – profesionálům. Pokud si toto necháme líbit, budeme nadále nepatrnými součástkami v soukolí státní, byrokratické a politické mašinérie.

Referendum o Temelínu je důležité hned ze dvou důvodů. Za prvé je to stavba natolik drahá a kontroverzní, že bychom jako občané neměli nechat zodpovědnost za její případné spuštění a provoz jen na politicích. Za druhé samotná kampaň za referendum přispívá k rozvoji občanské společnosti, je výzvou, abychom přestali odevzdaně nadávat na poměry a snažili se budoucnost v rámci svých, třeba omezených, možností ovlivnit.

Proč je Temelín a jaderná energetika kontroverzní? Zmíním jen ty důvody, které považuji za nejdůležitější:

1.   I pokud bychom dokázali postavit technicky dokonalou elektrárnu, stoprocentně bezpečná nebude nikdy kvůli možnému selhání člověka. Nejen v Černobylu, ale i v japonské Tokai-Muře v říjnu 1999 se obsluha dopustila neuvěřitelných chyb. Temelín navíc vychází ze zastaralého sovětského projektu, na který se roubuje americká technologie.

2.      Není vyřešen problém s jaderným odpadem. Temelín ročně vyprodukuje 40 tun vyhořelého jaderného paliva. To bude radioaktivní a životu nebezpečné po statisíce let. Dosud nemáme lokalitu pro vybudování trvalého úložiště, pouze mezisklady v areálu dukovanské elektrárny, kam se vyhořelý odpad ukládá na 40 – 60 let.

3.      Jaderná energetika brání rozvoji programu úspor a obnovitelných energetických zdrojů. Deset let po sametové revoluci je stále naše spotřeba energie na jednotku hrubého domácího produktu dvaapůlkrát vyšší, než v zemích Evropské unie. Nadbytek energie také brání restrukturalizaci průmyslu.

4.      Temelín je drahý. Náklady na jeho postavení dosáhnou 100 miliard Kč (nezávislá komise odhadla v roce 1999 skutečnou výši nákladů dokonce na 115 miliard Kč). Není ale obecně známo, že životnost jaderné elektrárny je asi 30 let a poté náklady na její zakonzervování dosáhnou (podle amerických zkušeností, kde již bylo několik elektráren po dožití uzavřeno) 130 procent z nákladů na výstavbu. Investor stavby, ČEZ, je ze 67 procent ve vlastnictví státu, jedná se tedy o naše peníze.

5.      Elektrické energie již dnes není nedostatek, ale nadbytek. V roce 1999 vyvezl ČEZ do zahraničí 5,6 TWh elektřiny, tedy desetinu své produkce. Letos chce ČEZ vyvézt dvojnásobek. ČEZ navíc investuje velké prostředky (25 miliard Kč) do prodloužení životnosti JE Dukovany z 25 na 40 let. Není tedy pravda, že bychom potřebovali náhradní zdroj za Dukovany.

6.      Temelín dokonce nepomůže ani severním Čechám. Temelín by v ideálním případě mohl nahradit třetinu tepelných elektráren. Ty ale po nákladném odsíření a technologické modernizaci (ve výši 48 miliard Kč) způsobují pouhých 5 – 10 procent emisí oxidu siřičitého. Lepšího efektu se dá  dosáhnout kompletní modernizací tepelných bloků, investice však pohlcuje právě Temelín.

Všimněte si, že jsem vůbec neuvedl ekologické argumenty – ovlivnění mezoklimatu, vysoké nároky na vodu, zhyzdění krajiny betonovým monstrem atd. Ve světle výše zmíněných šesti argumentů opravdu nejde o věci prvořadé, i když i ony podtrhují nesmyslnost stavby.

Tento příspěvek však není zamýšlen jako pouhá kritika temelínské stavby. Jde mi o víc – o podporu vyhlášení referenda o dostavbě Temelína. Je možné, že pokud by referendum vyhlášeno bylo, vysloví se lidé pro dostavbu. Současné průzkumy veřejného mínění (jsou-li věrohodné a reprezentativní) opravdu naznačují, že dostavbu Temelína podporuje mírně nadpoloviční většina obyvatel. Pokud by se tak ale stalo, už nikdy bychom nemohli říci „oni o nás rozhodli“. Bude-li referendum, poneseme zodpovědnost za své rozhodnutí vůči svým dětem a dalším generacím sami, a tak je to správně.

A ještě jedna věc je ve hře, která by obzvláště nás, obyvatele střední a severní Moravy měla zajímat. Dostaví-li se Temelín, začne jaderná lobby připravovat stavbu další jaderné elektrárny. Vždyť ve hře je zakázka nejméně za sto miliard korun. Myslíte, že přeháním? Pak si vzpomeňte na lednový výrok ministra průmyslu a obchodu Grégra, že bychom měli uvažovat o další jaderné elektrárně „snad někde na severní Moravě“. V návrhu územního plánu, zpracovaného pražským Terplánem, se již počítá s konkrétní lokalitou – Blahutovicemi na Moravě.

 

                                                                                                Pavel Nováček