Nerovné ekonomické podmínky v dopravě ČR v r. 1998

 Často se traduje, že v dopravě ČR existují rovné ekonomické podmínky. Mám za to, že tomu tak zdaleka není. Ve Zpravodaji STUŽ č. 3/1998 jsem ukázal, že za údajnou rovností ekonomických podmínek v dopravě ČR se v r. 1996 skrývala minimální nerovnost cca 18.389 mld. Kč ve prospěch silniční dopravy, resp. v neprospěch dopravy železniční. Ve Zpravodaji STUŽ č. 1/2000 jsem ukázal, že stejný údaj činil v r. 1997 cca 22,1 mld. Kč. Nyní se podíváme na situaci v r. 1998, viz tabulka.

Tab.  č. 1 : odhadované nekalkulované náklady pěti druhů dopravy v ČR v r. 1998 v mld. Kč

Druh nákladů

 

Silniční

Železniční

Vodní

Letecká

MHD

Celkem

 

 

Veřejné na dopravní infrastruktura 1)

21,597

13,221

0,202

0,774

?

35,794

 

 

Stát na obnovu vozidel

0,15

0,5

0

0

0,55

1,2

 

 

Veřejné na osobní dopravu

2,05

5,8

0

0

9,143

16,993

 

 

Výdaje na dopravní  Policii ČR

2,853

0,035

0

0

0,014

2,902

 

 

Daňové úlevy

4,295 2)     

0

0,087

1,14

0,073

5,157

 

 

Externí škody na zdraví lidí vlivem

 

 

 

 

 

 

 

 

nehod 3)

21,024

0,017

0,007

0,011

0,066

21,125

 

 

hluku

8,02

0,691

0

0,004

 

8,715

 

 

Emisí Nox, CO, CxHy

14,596

0,096

0,006

0,018

0,271

14,987

 

 

emisí CO2 celkem

2,7

0,102

0,01

0,064

0,038

2,914

 

 

Hrubé nekalkulované náklady

77,285

20,462

0,312

2,011

10,155

110,225

 

 

Spotřební daň za pohonné hmoty

-28,967

-1,079

-0,003

-0,123

-0,386

-30,558

 

 

Platby za silnice

-6,017

0

0

0

0

-6,017

 

 

Čisté nekalkulované náklady

42,301

19,383

0,309

1,888

9,769

73,65

 

 

Náklady na dopravní infrastrukturu celkem

21,597

15,02

0,304

2,908

?

39,829

 

 

Škody na vozidlech

6,8

0,077

0,001

 

0,026

6,904

 

 

Kumulativní zanedbání infrastruktury

175

175

?

0

?

350

 

 

Zábor půdy v %

77,8

21

0,15

1,05

0

100

 

 

1)včetně státem garantovaných úvěrů a finanční pomoci EU 2) silniční  + spotřební + z nemovitosti + odhad DPH  3) oběti a škody u žel. jen zaviněné ČD, stejně u MHD. Nula může znamenat též výši částky pod 0,5 mil. Kč.

 Zdroj: MDS, MF, ČD, GI ČD, Policie ČR, vlastní výpočty.

 

Rozdíl nekalkulované náklady a výnosy silniční a železniční dopravy v ČR v r. 1998 vychází cca 42,301 minus 19,383 = 22,918 mld. Kč. O tolik při všech dotacích a daňových úlevách a mimořádných výnosech stála ČR přinejmenším více silniční doprava než doprava železniční.  Zatímco saldo silniční – železniční doprava v r. 1997 (22,1 mld. Kč) proti saldu r. 1996 (18,4 mld. Kč) zaznamenalo absolutní i relativní zvýšení, v r. 1998 jde proti r. 1997 o sice nominálně o absolutní růst, ale vzhledem k inflaci cca 10,7% o relativní pokles salda mimořádných nákladů a  výnosů silniční – železniční doprava.

Pozn. Metodika výpočtu podrobně popsána v časopise Doprava č. 1/1998, 1/1999, 6/1999.

2.5.2000                                                                                                          Jan Zeman