Zpravodaj STUŽ 1/2000

Úvodník

1.  Co bude, co bylo, co je a o čem bychom měli vědět  

1.1        Valné shromáždění STUŽ 

1.2       Program pravidelných seminářů v Klubu techniků na 1. pololetí 2000   

1.1       Konference s mezinárodní účastí „Směřování k udržitelnému rozvoji“   

1.2       STUŽOVRAT

1.3       Ozvěny Ekofilmu          

1.4       Diskusní podvečer na téma „Další směřování STUŽ“   

1.5       Přírůstky členské základny STUŽ        

1.6       Internetové stránky STUŽ        

1.7       Nová účetní     

1.8       Pracovní skupina pro práci s veřejností            

1.9       Blížící se termíny uzávěrek příjmů grantů nejznámějších poskytovatelů  

2.  Materiály k valnému shromáždění         

2.1       Zpráva o činnosti STUŽ za rok 1999   

2.2         Plán činnosti STUŽ na rok 2000    

3.  Stanoviska       

4.  Zprávy z poboček        

4.1       Východočeská pobočka na náměstí     

4.2       Karlovarská pobočka zahajuje činnost

5.  Názory, polemiky, komentáře, úvahy   

5.1      K textům Nadi Johanisové - rozhovor čili duel 

5.2      Z posledních úterních seminářů       

5.3       Konference „Hledání odpovědí na výzvy současného světa“ (se zvláštním zřetelem na otázky životního prostředí)  

5.4       Deset let poté        

5.5       Bible a lidská odpovědnost            

5.6       Ekogramotnost – naděje pro budoucnost   

5.7       Nerovné ekonomické podmínky v dopravě ČR v r. 1997  

5.8       Parareligiózní hnutí, aneb polemika s I. Brezinou    

5.9       Vodní hospodářství a komeniánská filosofie

5.10     Trvale udržitelný život v praxi       

6.  Ostatní zajímavosti       

6.1       Humanismus nejenom pro lidi   

6.2       K situaci v Čečensku   

6.3       Prostor pro menšinu, která nechce

6.3       Zpráva ČTK    

7. Na závěr poučení