Přírůstky členské základny STUŽ

 Noví členové STUŽ

Ve Zpravodaji 4/99 jsme Vás informovali o nových zájemcích o členství v naší organizaci. Proti jejich přijetí neobdrželo předsednictvo žádné výhrady a schválilo proto na své schůzi dne 15.2. jejich členství.

Těmito novými členy STUŽ jsou: Ing. Hana Horynová, Praha, RNDr. Ivana Bursíková, Praha, Ing. Luděk Valášek, Příbram, MUDr. Jiří Mikulášek, Hranice na Moravě, Ing. Vilma Šmejkalová, Chomutov, Zdeněk Sedláček, Chomutov .

 Noví zájemci o členství ve STUŽ

V mezidobí od vydání Zpravodaje 4/99 požádali o členství v naší společnosti níže uvedení zájemci. Pokud máte k osobě některého z nich výhrady, vyjádřete je do jednoho měsíce od obdržení tohoto zpravodaje na adresu STUŽ (viz poslední stránka). Neobdrží-li předsednictvo do tohoto termínu písemné výhrady, rozhodne o jejich přijetí. V případě závažných námitek rozhodne o členství žadatele valné shromáždění STUŽ (viz Stanovy, čl.6, §1)

Mgr. Petr Stejskal, Teplice; mgr. Darius Nosreti, Ostrava; Ing. Jozef Lipka, Tulčík, Slovensko; Petr Kubina, Praha 2; Ing. Ladislav Metelka, Hradec Králové; Vladimír Matějka, Smiřice; Ing. Bohuslav Vinš, Praha 5.