Pracovní skupina pro práci s veřejností

Již delší dobu se předsednictvo STUŽ snaží vytvořit fungující skupinu pro styk s veřejností, ale stále se nedaří – opět chybí lidé. Naše působení navenek je přímo závislé na takovéto skupině. Proto vyzýváme ty, které by taková práce bavila, aby kontaktovali tajemnici nebo civilkáře v Domečku. Příkladem toho, že kvalitní PR zabezpečit lze, byla beseda „10 let péče o životní prostředí“, kde byli přítomni kromě vlády Františka .Bendy všichni minulí ministři životního prostředí, současný ministr, novináři s magnetofony, televizní kamery a nabitá posluchárna. Práce v PR skupině není vždy frustrující – radost z úspěchu se čas od času dostaví – viz výše zmíněná beseda.