Na závěr poučení

Trvalá neudržitelnost

Miroslav Punčochář

Hluboko v naší povaze vězí návyk záplatovat vznikající problémy, namísto abychom je korektně řešili, či jim dokonce předcházeli.

Avšak k tomu, abychom někde záplatovali, potřebujeme jinde vystřihnout záplatu.

Uvědomujeme si někdy, že i při veškeré snaze po zachování pravidelnosti a pořádku věcí se látka, z níž stříháme, postupem času stává mnohem komplikovanější, než to, co je záplatováno?