Zpráva ČTK

PRAHA 10. února (ČTK) - Po deseti letech rozvoje v České republice vstupuje neziskový sektor do období, kdy musí a chce dbát na svoji profesionalizaci a koncepčnost. Vyplývá to z dokumentu Strategie rozvoje neziskového sektoru, na kterém neziskové organizace spolupracovaly v minulém roce a v lednu ho pod hlavičkou sdružení nadací Fórum dárců publikoval sociolog Pavol Frič.

Materiál, který mapuje prvních deset let činnosti neziskových organizací a snaží se hledat odpověď na otázku, kam by sektor měl směřovat, předali ve středu zástupci neziskových organizací ministrovi Jaroslavu Baštovi. Text předají také dalším představitelům státní správy. Na dnešním setkání s novináři se tvůrci publikace shodli na tom, že největší pozornost je nyní třeba věnovat rozvoji samotných neziskových organizací, jejich profesionalizaci.

"Jednotlivá sdružení by měla mít možnost rozvíjet se, ne se pouze zabývat svou činností," shrnula Helena Ackermanová z Fóra dárců. Znamená to podle ní, že by sdružení neměla shánět a dostávat peníze pouze na plnění svých úkolů, ale i na vzdělávání svých členů či technické vybavení.

Občanská sdružení, nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti hledají nyní také cesty, jak spojit své síly. Vznikají asociace či koalice podobně orientovaných sdružení či

nadací a vnitřní struktura celého sektoru. "Z podstaty neziskového sektoru vyplývá, že nemůže být centrálně řízen, lze však koordinovat jednotlivé aktivity," shrnula Ackermanová.

V polovině loňského roku bylo v ČR zaregistrováno 38.072 občanských sdružení. Existuje zde také 267 nadací, 700 nadačních fondů a 561 obecně prospěšných společností. Přibližně 40 procent financí plynoucích do neziskového sektoru pochází od státu, což je podle Friče méně než například v Německu či ve Francii. Ze 40 procent si na sebe neziskové organizace vydělají vlastní činností. Zahraniční zdroje tvoří zhruba osm procent celkových finančních prostředků plynoucích do sektoru, zbytek tvoří dary od občanů či soukromých firem. Podíl neziskových organizací na zaměstnanosti v ČR činí 1,7 procenta.

    Soňa Remešová mhm kš