Nerovné ekonomické podmínky v dopravě ČR v r. 1997

Často se traduje, že v dopravě ČR existují rovné ekonomické podmínky. Mám za to, že tomu tak zdaleka není. Ve Zpravodaji STUŽ č. 3/1998 jsem ukázal, že za údajnou rovností ekonomických podmínek v dopravě ČR se v r. 1996 skrývala minimální nerovnost cca 18.389 mld. Kč ve prospěch silniční dopravy, resp. v neprospěch dopravy železniční. Nyní se podíváme na situaci v r. 1997, viz tabulka.

 

Tab. : odhadované nekalkulované náklady pěti druhů  dopravy v ČR v r. 1997 v mld. Kč

Druh nákladů

Silniční

Železniční

Vodní

Letecká

MHD

Celkem

 

Veřejné na dopravní infrastr.

19,873

10,456

0,189

1,975

?

32,493

 

Stát na obnovu vozidel

0,15

1

0

0

0,489

1,639

 

Veřejné na osobní dopravu

1,703

5,284

0

0

9,8

16,787

 

Výdaje na dopravní Policii ČR

2,755

0,039

0

0

0,016

2,81

 

Daňové úlevy

2,762

0

0,086

0,862

0,098

3,808

 

Externí škody na zdraví lidí

 

 

 

 

 

 

 

vlivem nehod

21,013

0,017

0,001

0,032

0,066

21,129

 

vlivem hluku

7,245

0,624

0

0,004

?

7,873

 

vlivem emisí Nox, CO, CxHy

14,633

0,238

0,018

0,002

0,272

15,163

 

emisí CO2 celkem

2,292

0,092

0,006

0,057

0,04

2,487

 

Hrubé nekalkulované náklady

72,426

17,75

0,3

2,932

10,781

104,189

 

Spotřební daň za pohonné h.

-28,967

-1,079

-0,003

-0,123

-0,386

-30,558

 

Platby za silnice

-5,557

0

0

0

0

-5,557

 

Čisté nekalkulované náklady

37,902

16,671

0,297

2,809

10,395

68,074

 

Náklady na dopravní infr.celk.

?

?

?

?

?

 

 

Škody na vozidlech

5,98

0,035

0,001

0

0,03

 

 

Kumulativní zanedbání infras.

170-175

170-175

?

0

?

 

 

Zábor půdy v %

77,8

21

0,15

1,05

x

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)včetně státem garantovaných úvěrů 2) silniční + spotřební  + z nemovitosti + odhad DPH,silniční u MHD r. 1995 3) oběti a škody u žel. jen zaviněné ČD, stejně u MHD

 

Zdroj: MDS, MF, ČD, GI ČD, Policie ČR, vlastní výpočty k 25.10.99. Dotace MHD byly ve starších výpočtech uváděny vyšší.

 

Rozdíl čisté nekalkulované náklady silniční minus železniční dopravy činil v r. 1997 cca 22,1 mld. Kč. O tolik minimálně stála víc ekonomiku ČR silniční doprava než železniční proti obvykle uváděným kalkulacím. Proti r. 1996 (cca 18,389 mld. Kč) se zvýšily nejen absolutně, ale i relativně, tj. o víc než inflace.