Úvodník

Vážení a milí přátelé,

 dožili jsme se roku 2000, kterému někteří dávají přívlastek magický, jiní přelomový, ale já si myslím, že pro nás to bude rok jako kterýkoliv jiný – další rok boje o přežití naší organizace. Legislativa k nám nebude příznivější a obávám se, že ani sponzoři nebudou jen tak sami od sebe štědřejší. Zbývá nám tedy se zachovat podle pravdivého přísloví, že pokud hledáš pomoc, najdeš ji na konci svého ramene.

A co tím chtěl básník říci? Že pokud nechceme zavřít krám a na vývěsní štít napsat „STUŽ je v likvidaci“, musíme se každý z nás zamyslet, co s tím. Nejjednodušší je sáhnout do vlastní kapsy a zaplatit podle svých možností vyšší příspěvek. To již mnozí léta činí – nebudu tu všechny ty Stužomily jmenovat, ale všem budiž upřímně poděkováno. I nadále se dobročinnosti meze nekladou.

Mnozí z nás se na své cestě životem buď jen potkáváme, anebo přímo kamarádíme s někým, kdo se třeba může zmínit o STUŽ v souvislosti se sponzorským plánem organizace, která podporuje neziskový sektor. Někdo z našich členů je třeba přímo i zaměstnancem takové organizace a možná, že je někdo i majitelem. Pokud by se někdo takový mezi námi našel, a byl by ochoten za STUŽ ztratit slovo, předsednictvo může dodat potřebné informace, případně je lze nalézt na webové stránce STUŽ, o které je v dnešním Zpravodaji řeč.

Další možností jsou granty. STUŽ jako nezisková organizace má možnost řešit některé projekty formou grantů, o která zažádá u některé grantové organizace (nadace, agentury...). Mezi našimi členy je mnoho odborníků, kteří mají zaručeně spoustu nápadů, ale na jejich uskutečnění jim chybí prostředky. Někdy je také problém v tom, kde projekt řešit, kde se potkávat se spoluřešiteli, kde studovat literaturu atd. V Domečku je možno nejen studovat a scházet se, ale také použít počítač s laserovou tiskárnou a kvalitní kopírku (všechno pořízeno z grantů). Proto zde také apeluji na členy, aby této možnosti využili. Řešení zajímavých problémů pod hlavičkou STUŽ je nejen prezentace STUŽ, ale zejména řešitelů. Hledá-li řešitel spolupracovníky, může je najít prostřednictvím databáze v našich www stránkách, případně dotazem na Jiřího Dlouhého, který od začátku existence STUŽ (od r. 1992) vede podrobnou databázi členů na počítači. Po ukončení grantu řešitel vypracuje zprávu a s finančním vyúčtováním pomůže účetní STUŽ (výhoda!)

STUŽ také může vypracovávat na základě objednávky různé expertízy a posudky, případně uspořádat odborný seminář nebo přednášku. Vynikajících odborníků má STUŽ polovinu své databáze ( to možná trochu přeháním). Pokud by někdo z členů věděl o nějaké příležitosti, nechť dá vědět do Krkonošské nebo do Domečku – kontakt najde na poslední straně obálky Zpravodaje.

Z toho, co jsem zde napsala bych mohla upadnout do podezření, že si beru moudra našeho bývalého premiéra a současného šéfa Poslanecké sněmovny o tom, že peníze jsou na prvním místě, příliš k srdci. Ale to by bylo podezření vpravdě liché. Jistě jste postřehli, že nejde jen o „zdroje finanční“, ale zejména „lidské“. STUŽ by prospělo, kdyby se do její činnosti zapojilo více členů Zatím jich je velká většina „pasivních“, což je u takového odborného potenciálu, kterým STUŽ disponuje, více než škoda. Nejde zde o peníze jako takové, ale pouze o to, aby naše STUŽ mohla plnit to, co si předsevzala a vtělila do stanov.

Jinak doufám, že se Zpravodajem, který právě otvíráte, budete spokojeni a že se v hojném počtu sejdeme na valném shromáždění anebo na některé stužové akci, o které se ve Zpravodaji dočtete.

                                                                           Eva Vavroušková