Konference s mezinárodní účastí „Směřování k udržitelnému rozvoji“

Konference se koná ve dnech 25. – 28. dubna v Divadle hudby v Olomouci. Veškeré informace o konferenci včetně přihlášky naleznete na www stránkách STUŽ – adresa viz zadní stránka Zpravodaje