Program pravidelných seminářů v Klubu techniků na 1. pololetí 2000

7.března

Valné shromáždění, v přestávce přednáška prof. Z.Veselovského, DrSc.

4. dubna

Regionální rozvoj České republiky z hlediska Evropské unie

2. května

O ekologické orientaci a rozvoje jedince

6. června

Geneticky modifikované organismy