Plán činnosti STUŽ na rok 2000

1.     Organizovat diskusní semináře k naléhavým problémům

2.     Organizovat diskuse ke kontroverzním tématům pro ujasnění stanovisek STUŽe

3.     Pracovat na projektech: Evropská unie a neziskové organizace

                                  ČR směrem k trvalé udržitelnost

                                  Seminář ke zprávě Milenium report (UNEP,....)

4.     Vypracovávat stanoviska, připomínky a podněty k aktuálním problémům

5.     Organizovat Ozvěny Ekofilmu a další  akce s působností na veřejnost

6.     S pomocí kontaktních osob z řad předsednictva STUŽ pomoci zlepšit práci regionálních poboček a skupin

7.     Pokračovat ve snaze založit v každém budoucím kraji pobočku či skupinu

8.     Pořádat pravidelné akce pro členy a příznivce (Stužovraty, Stužodennosti, Memoriál J.aP.Vavrouškových, Silvestrovský přechod Bílých Karpat atd)

9.     Řešit otázku centra STUŽe a jeho maximálního využití

10.  . Připravit mezinárodní konferenci o směřování k trvale udržitelnému životu

11.  Účast ve vybraných správních řízeních, týkajících se životního prostředí

12.  Zorganizování semináře k vyjití Zprávy k Mileniu (Milenium Report) – spolupráce na projektu UNEP

13.  Opět uskutečnit „FORUM 2000 v podhradí“ s význačnými účastrníky Fóra 2000 na Pražském hradě

14.  Usilovně hledat sponzory