Diskusní podvečer na téma „Další směřování STUŽ“

Zveme všechny zájemce z řad členů STUŽ do Domečku (Centra Josefa Vavrouška) v Podolí na již druhou řízenou diskusi o cílech, zaměření činnosti a reálných možnostech fungování STUŽ.

Diskuse se koná v úterý 18. dubna a začíná v 16:30 hod. Prosíme účastníky, aby přišli včas.