Zpravodaj 1/99 - vybrané články

 

Slovo úvodem

  Slovo úvodem (N. Johanisová)
  STUŽ a změny (P. Šremer)………………………...……………………………......
 

Plánované akce, projekty a informace STUŽ

  Pozvánka na kurs ekologické ekonomie "Ekonomie, jako kdyby na lidech záleželo"
  Projekt Evropská unie a nevládní organizace (J. Dlouhý, K. Jech)............................
 

Ohlédnutí

  Poděkování (P. Šremer)...........................................................................................
  Silvestr na Javořině posedmé (I. Míchal)..................................................................
 

Ještě jednou Silvestr na Javorině (E. Vavroušková).................................................

  Rozšíření Evropské unie z hlediska životního prostředí (K. Jech, J. Dlouhý) ...........
 

Co dělají skupiny?

  Zpráva o činnosti odborné skupiny pro územní plánování stuž (M. Říha)..............
 

Z činnosti poboček

  Z činnosti východočeské pobočky (V. Srb & spol.).................................................
  Nová pobočka STUŽ na Broumovsku (J. Piňos).....................................................
 

Quo vadis STUŽ ?

  Otevřený dopis členům STUŽ před valnou hromadou (M. Říha)..............................
  K pojetí STUŽ a k volbám předsednictva (P. Kužvart)............................................
  Náměty ke změnám stanov (P. Kužvart)..................................................................
  O demokracii, některých prioritách a STUŽi jako organismu (N. Johanisová)..........
 

Stanoviska, dopisy, dokumenty STUŽ

  Stanovisko č. 80 STUŽ k návrhu zákona o veterinární péči...................................
  Stanovisko č. 81 STUŽ k rozvoji dopravních sítí ČR.............................................
  Stanovisko č. 82 předsednictva STUŽ k postoji MŽP ČR při vyřizování žádosti o udělení výjimky pro vedení dálnice D 8 (stavba 0805)..............................................
  Připomínky STUŽ k návrhu osnovy Státní politiky životního prostředí ze 12/98 ....
 

Přednášky, články, fejetony, recenze

  Malé ekonomicko-etické zamyšlení (J. Nečas).........................................................
  Proč zrušit broumovskou porodnici? (K. Jechová)...................................................
  Jan Keller: Naše cesta do prvohor - (recenze B. Merhaut).......................................
  Stav světa konečně v češtině (recenze N. Johanisová)..............................................
  Faktor čtyři vyšel v dotisku (J. Dlouhý)...................................................................
  MOST pro lidská práva (E. Vavroušková)...............................................................
 

Diskuse, polemika, komentáře

  Má osvěta proti pracím práškům s fosforečnany smysl? (J. Hejzlar, N.Johanisová)...
  Evropská unie, životní prostředí a nevládní organizace (P.Šremer)..........................
  K Evropské unii a nejen k ní (P. Kužvart)................................................................
 

Valné shromáždění STUŽ

  Zpráva o činnosti STUŽ za období březen 1998 až únor 1999................................
 

Představení kandidátů do předsednictva (J. Dlouhý, M. Franek, V. Hála, K. Jech, N. Johanisová, I. Míchal).........................................................................................

 

Návrh kandidátů předsednictva................................................................................

 

Návrh čestného předsednictva.................................................................................

 

Odjinud

  Koncepce regionálního rozvoje České republiky (J. Dlouhý)....................................
  Mezinárodní výstava elektrických vozidel Karlovy Vary ´99 (P. Žlebek)...................