Pozvánka na kurs ekologické ekonomie "Ekonomie, jako kdyby na lidech záleželo"

 Ve Zpravodaji 3/98 jsem vás zvala na kurs ekologické ekonomie s anglickým ekonomem a novinářem žijícím v Irsku, Richardem Douthwaitem. Kurs měl proběhnout v září 1998, bude se ale konat o rok později, tedy v letošním roce, konkrétně 5.-11.9.99 a 12.-18.9.99, v Centru ekologické výchovy Dřípatka v Prachaticích. V prvním týdnu bude řeč o problémech a některých řešeních ekonomické teorie z hlediska trvale udržitelného života, druhý týden bude zaměřen na konkrétní již existující příklady lokálních soběstačných iniciativ v oblasti financování (např. lokální banky či systémy místní měny), zemědělství a energetiky. Bude možné přihlásit se na jeden nebo oba týdny. Kurs je otevřen účastníkům z České republiky a Slovenska, spolupořadatelem na Slovensku je Aliáncia žien Slovenska, u nás jihočeská ekologická organizace Rosa, STUŽ a Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Mezi účastníky zejména rádi uvítáme učitele, ekonomy, politiky, pracovníky státní správy a samosprávy, aktivisty, studenty a novináře. Cena kursu bude záviset na obdržených dotacích, budeme se ale velmi snažit, aby byla pro všechny dostupná. Pokud máte o kurs zájem, prosím pošlete mi do konce května předběžnou přihlášku. Napište mi do ní něco o sobě: čím se zabýváte, proč máte o kurs zájem, jak se domníváte, že informace získané na kursu využijete či předáte dál. Nezapomeňte uvést, o který týden máte zájem, případně, zda se chcete zúčastnit obou. Pokud byste uvítali nižší kursovné se sociálních důvodů, nebo aktivně pracujete v některé neziskové organizaci, prosím uveďte to také v přihlášce.

Kontakt: Naďa Johanisová (viz adresář předsednictva, rubrika aktuální adresy a organizační informace).