MOST pro lidská práva

Dvouměsíčník MOST pro lidská práva podává zasvěcené informace o stavu dodržování lidských práv v naší republice i ve světě, vysvětluje některé zákony a vyhlášky týkající se lidských práv, popisuje konkrétní kauzy.

Obsah lednového čísla: Zástupci veřejnosti v Radě pro lidská práva * Na obranu svobody a demokracie (porušování lidských práv velké části vojáků) * Nový zákon o občanství * Podle Johna Boka práce soudců a vyšetřovatelů leckdy ignoruje zákon * Cesta naděje a nezměrného utrpení trutnovských židů * Co předcházelo smrti Heleny Biháriové * Brána práva dokořán otevřená (Síť občanských poraden v ČR se stále rozšiřuje) * V moravské metropoli vede poradnu Rom * Základní právní nástroje demokratické Evropy * Postoj Spojených států k lidským právům je rozpolcený * Co jsou Schengenské dohody * Mají cizinci v České republice právo na skutečně spravedlivý proces * S Eliškou Pilařovou o toleranci, lidskosti a také malém městě * Zpověď Anny Polákové * Pod obrazem Alexandra Lukašenka * Případ Marty Chadimové * Spravedlnost a láska ve výchově * OSN udělila ceny za lidská práva za rok 1998 (Jako jediná z Evropy byla vyznamenána Anna Šabatová z České republiky).

Časopis MOST pro lidská práva je velice kvalitní časopis, který si zatím hledá okruh svých čtenářů. Časopis je možno si objednat na adrese MOST pro lidská práva, Dr.V.Peška 666,
537 01 Chrudim, tel./fax: 0455 638194, e-mail: panda@chrudim.cz.

Předplatné činí 20 Kč/ číslo + 6 Kč poštovné (na půl roku 78 Kč, na rok 156 Kč) a lze jej poukázat složenkou typu A nebo bankovním převodním příkazem na účet č. 36955538/0800,
u Čs. spořitelny, a.s., okresní pobočka Chrudim. Jako variabilní symbol uveďte jméno.

Eva Vavroušková