Stav světa konečně v češtině

Nakladatelství Hynek vydalo na sklonku roku 1998 překlad knihy Stav Světa 1998, ročenku známé americké organizace Worldwatch, která od roku 1984 každoročně vydává stejnojmenný svazek, zaměřený vždy na některé ekologické, sociální či ekonomické problémy současného světa - co kapitola, to téma. "Stavy světa" se orientují zejména na politické a ekonomické manažery, tedy na veřejnost spíše než na odborníky. Z toho pramení jejich čtenářská přístupnost, která však není na úkor serióznosti dat - jednotlivé kapitoly zpracovávají profesionálové - zaměstnanci ve Washingtonu, kde mají k dispozici jednu z nejznámějších knihoven světa. Dalším kladem ročenek Stav světa je jejich nepatetičnost a snaha informovat o již existujících konstruktivních řešeních. Navzdory profesionalitě a erudici se autorům Worldwatch podle mého názoru ne vždy daří postihnout hlubší souvislosti popisovaných jevů, někdy projevují přehnaný "technologický optimismus". Nicméně jde o sérii, která na našem trhu zoufale dlouho chyběla, a která může dobře oslovit právě vrstvu, pro kterou je psána - novodobé manažery, politiky, podnikatele. Zároveň bude neocenitelnou pomůckou pro učitele - sama ji úspěšně využívám - , novináře a popularizátory či lidi, kteří pracují v jednom "životně-prostředním" oboru a chtějí si osvěžit znalosti v těch ostatních, resp. chtějí mít všeobecný přehled, co se děje. Něco podobného bohužel dosud chybí pro Českou republiku!

Stav světa vychází (mimo Stavu světa 1993, jehož vydání v nakladatelství Nuklin umožnilo dotací Moldanovo ministerstvo) poprvé v češtině, a bude důležité, aby si našel cestu ke čtenářům. Zdá se, že nakladatelství Hynek zatím v této oblasti příliš masivní kampaň nepodniklo. Prý již nicméně chystají Stav světa 1999.

Česká verze je oproti anglické (existuje ještě ve 27 dalších jazycích!) menší a méně přehledná, orientaci ztěžují chybějící průběžné názvy kapitol nad jednotlivými stránkami. Překlad, pokud ho po letmém prohlédnutí mohu posoudit, se příliš neodchyluje od originálu, tato stránka by si ale zasloužila podrobnější posouzení - každá kapitola může být jiná. Nakladatelství Hynek jistě uvítá zpětnou vazbu či přímo nabídku pomoci - jde přece jen o poměrně odborně náročné texty. Odkazy na literaturu na konci knihy bohužel zůstaly v původní - anglické verzi, což mě dost překvapilo.

Pokud ji nenajdete v knihkupectvích, je možné si knihu koupit či objednat přímo u vydavatele (Hynek, Celetná 11, 110 00 Praha 1, tel./fax 02/233 700 58). (Pozor, vchod do nakladatelství je zdařile maskován jakýmsi klenotnictvím, do domu ale lze proniknout i zezadu!)

 

 

Naďa Johanisová