Poděkování

V mravenčí práci, kterou STUŽ vykonává, si nestačíme ani uvědomit, jak je potřeba poděkovat některým mravenečkům, kteří toho břemena unesli více než dost.

Jsem velmi rád, že mohu poděkovat ing. arch.Martinu Říhovi za přípravu stanovisek, materiálů ke koncepcím (naposledy k Státní politice životního prostředí), návrhy k stavebnímu zákonu a skvělou reprezentaci na Kroměřížské konferenci starostů ze zaplavených území, kterou inicioval president Havel.

Děkuji ing. Evě Vavrouškové za úmornou tajemnickou práci, přípravu projektů, vyhledávání sponzorů.

Málokdo zatím ví o náročné práci akad. arch. Milady Vorlové, sledující naše finance, jíž plně patří poděkování.

Ing. Jirkovi Dlouhému a Ing. Karlu Jechovi děkuji za velkou práci, kterou odvedli na náročném projektu EU a NGOs i při dalších aktivitách STUŽe.

Ing. Evě Frýdové patří dík za koordinování naší skupiny pro public relations a zvláště pak za přípravu velmi zdařilého panelu o STUŽ na EnviBrnu 1998.

Nejenom v této souvislosti dlužno poděkovat i akad. mal. Karlu Čapkovi za velmi pěkné titulní stránky posledních Zpravodajů a za ostatní grafické návrhy. Za redakční zpracování Zpravodaje děkuji RNDr. Nadě Johanisové.

Za koordinování všech aktivit pražské skupiny a dohled nad Domečkem děkuji prom. chem. Jiřině Julákové .

Judr. Petru Kužvartovi je dlužno poděkovat za veškerou právní pomoc STUŽce i při neohroženém hájení všech kauz ať už v Praze či mimo ni.

Dík plně patří prof. RNDr. Vladimíru Srbovi za jeho široké aktivity na poli environmentálního zdraví, zvláště zorganizování konference na toto téma k 650-tému výročí UK.

Pavlu Nováčkovi děkuji zvláště za zorganizování prvního školení o zahraniční pomoci a spolupráci na projektu UNDP ”Směrem k trvalé udržitelnosti ČR”.

Za koordinaci práce naší největší pobočky v Hradci Králové děkuji Mirkovi Petrovi.

Je potřebné ocenit též projekty Paedr. Jiřího Rotha z chomutovské pobočky, zaměřené na ekologickou výchovu.

Z pracovních skupin patří dík RNDr. Mirkovi Martišovi za pravidelnou práci EIA skupiny,

Ing. Mirkovi Punčochářovi za skupinu pro odpady, Ing. Igorovi Míchalovi za skupinu pro ochranu lesa, za ekonomickou skupinu, Ing. Zdeňku Markovi a za vytíženou dopravní skupinu pak Ing. Janu Klikovi, Ing. Janu Zemanovi a Vaškovi Hálovi.

Děkuji i všem dalším, které jsem zde nevypsal, neboť seznam všech, kteří se ve STUŽi angažovali, by byl daleko delší. A zvláště u poboček a skupin nemám ani adekvátní informace, proto se jejich členům zvlášť omlouvám, pokud jsem je zde nevzpomenul.

S mnoha díky

Pavel Šremer