Slovo úvodem

Vážení přátelé,

první letošní číslo vzniká ve spěchu, abyste ho obdrželi včas před valným shromážděním, které proběhne dne 2. března v 1600 opět v Praze v Domě techniků na Novotného lávce (nábřeží Vltavy cca 200 m jižně od staroměstské mostecké věže). V rubrice Valné shromáždění najdete některé informace - podklady k zasvěcené účasti na tomto našem nejvyšším rozhodovacím sněmu. Další podklady, včetně časového harmonogramu a finanční zprávy, byste měli obdržet na místě. Na valném shromáždění proběhne volba předsedy, předsednictva a revizní komise, valné shromáždění může také měnit stanovy a má řadu dalších pravomocí (viz čl. 7 stanov - vyjdou opět v příštím Zpravodaji). Každý člen má právo kandidovat a podávat náměty ke změnám stanov - náměty (nemusí být právnicky formulovány) však dodejte raději předem písemně právníkovi Petru Kužvartovi (viz rubrika Aktuální adresy).

Do prázdnin nás čekají ještě tři besedy na Novotného lávce, vždy první úterý v měsíci od 1600: 6. dubna bude změna v programu - čeká nás nikoliv Ekologická politika, jak bylo avízováno, ale seminář Praha-Bratislava po deseti letech, 4. května Péče o vodu v ČR a
1. června Krajinný ráz a jeho ochrana.

Z dalších důležitých informací nepřehlédněte změnu telefonního čísla do Domečku: nikoliv již mobil, ale normální telefon 02 61227975. Ovšem pozor - úřední hodiny neplatí, protože STUŽ zatím nemá civilkáře. Pokud chcete navštívit Domeček, je třeba se domluvit telefonem, nejlépe snad s J. Julákovou (02 90047177). Změnil se také můj telefon, tedy vlastně telefon redakce Zpravodaje - nové číslo je 0335 322553. Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je plánována na 15. 3., pravděpodobně však bude obsahovat jenom stanovy a dokumenty z valné hromady. Uzávěrku dalšího čísla (3/99) předběžně plánujeme na 20.5. 99.

Do čísla 3/99 uvítám Vaše informace z činnosti pracovních skupin a regionálních poboček, shrnutí a komentáře k úterním panelovým diskusím (tzv. besídkám), články o směřování STUŽ a cokoliv dalšího, co budete považovat za přínos pro Zpravodaj. Články prosím posílejte na disketě nebo e-mailem (viz tiráž), jen výjimečně psané v ruce (krátké!). Nejvhodnější textové editory jsou T 602 nebo Word (kterýkoliv), prosím používejte minimální editaci (problémy dělá zejména používání předdefinovaných stylů v nadpisech, snažte se aby celý text měl styl "Normální"), v jednoduchosti je i v tomto případě krása. Písmo ve Wordu Times New Roman, velikost písma 12.

Nové či zapomětlivé členy upozorňuji, že Jiřímu Dlouhému je možné napsat si o adresář STUŽ. Pokud v něm najdete nějaké neaktuální adresy (nejenom svoji), dejte prosím Jirkovi vědět. Jinak v tomto čísle najdete řadu informací a komentářů ke vstupu do Evropské unie, včetně možnosti získat na toto téma zajímavou knížku (zdarma), několik úvah o možných budoucnostech STUŽ, seznámíte se s novou Broumovskou pobočkou, její vizí a problémy a vůbec - doufám, že se vám číslo bude líbit a těším se na vaše další příspěvky.

 

Naďa Johanisová