Zpravodaj STUŽ 3/2000 - Obsah

 

Projev prezidenta republiky Václava Havla ke státnímu svátku České republiky

1. Organizační informace

1.1     Přírůstky členské základny

1.1.1       Noví členové

1.1.2       Noví zájemci o členství

1.2     Členské příspěvky

1.3     Schůzky skupiny PR

3. CO JE, CO BUDE, O ČEM BYCHOM MĚLI VĚDĚT

3.1      Pravidelné semináře v Klubu techniků

3.2      Aarhuská úmluva

3.3      STUŽOVRAT

3.4      Silvestr na pomezí

4. CO BYLO

4.1   Seminář "Lidé a ekosystémy - napjaté pletivo života"

4.1.1     Světové zdroje, trvale udržitelný rozvoj a Česká republika, úvod k českému vydání

4.1.2     Seminář z pohledu účastníka - studenta

4.2   Zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky

4.2.1     Projev prezidenta republiky Václava Havla na výročním zasedání guvernérů Mezinárodního měnového fondu a Světové banky

4.2.2   Něco na tom bude: Světová banka skutečně není skvělá

4.2.3   K bouřlivému pražskému úterku 26. září 2000

4.3    Cena Josefa Vavrouška místopředsedovi STUŽ Igorovi Míchalovi

4.3.1   Igor Míchal, držitel Ceny Josefa Vavrouška za rok 1999

4.4    Spuštění jaderné elektrárny Temelín

4.4.1   Temelín jako zrcadlo dneška

4.4.2   Co napadá filmového dokumentaristu Jana Špátu

4.5    FÓRUM 2000 v podhradí

5. ZPRÁVY Z REGIONÁLNÍCH POBOČEK A PRACOVNÍCH SKUPIN

5.1 Východočeská pobočka v Hradci Králové

5.2 "3. Mezinárodní konference a výstava ekologické městské dopravy, Karlovy Vary, 28. - 30. září 2000"

5.3 Nová regionální pobočka

6. NÁZORY, POLEMIKY, KOMENTÁŘE, ÚVAHY Z PERA ČLENŮ STUŽ

6.1 Nevěcné argumenty proti věcnému záměru

Reakce Ústavu pro ekopolitiku na článek Petra Kužvarta "K veřejné zakázce 'Věcný záměr Kodexu životního prostředí'" uveřejněný v minulém čísle Zpravodaje na str. 24

6.2 Křik nivy lahovické

6.3 O stoleté povodni na Divoké Orlici se nepsalo

6.4 Demokratizující prvky v oblasti ochrany životního prostředí

6.5 Několik postřehů z konference „ Ochrana životního prostředí v České republice před vstupem do Evropské unie“

6.6 Globalizace a životní prostředí

6.7 K čemu je dobré nekonečno

7. Humanitní environmentalistika na Masarykově univerzitě v Brně

8. NÁVOD PRO ŽIVOT

 

 Omluva:

Díky Nadaci rozvoje občanské společnosti a Ministerstvu životního prostředí, od nichž jsme dostali grantovou podporu, můžeme vydávat a rozesílat tento Zpravodaj, jakož i pořádat pravidelné úterní semináře.

Došlo však k trapnému opomenutí - ve Zpravodajích 1/2000 a 2/2000 jsme neuveřejnili loga těchto dvou dárců. Moc nás to mrzí, ale teď už s tím nic nenaděláme.

Oběma institucím se tímto omlouváme s ujištěním, že to nebyl záměr, ale pouze naše nedbalost.

Redakce Zpravodaje.