Seminář "Lidé a ekosystémy - napjaté pletivo života"

Dne 14. září se v Klubu techniků na Novotného lávce konal seminář "Lidé a ekosystémy - napjaté pletivo života".

Úvodní projev se chystal přednést ministr životního prostředí Miloš Kužvart, na poslední chvíli se však omluvil - v parlamentu se projednával důležitý zákon a musel být bohužel přítomen. Namísto něho seminář zahájil jeho náměstek ing. Hlaváček. Jménem ministerstva ŽP promluvila také ředitelka odboru globálních vztahů MŽP ČR ing. Martina Motlová.

K jednotlivým ekosystémům měli referáty tito odborníci:

1.      Ecosystem approach - Mr. Gregory Mock – Ústav pro světové zdroje (WRI), hlavní editor publikace „People and Ecosystems: The Fraying Web of Life“

2.      Lesní ekosystémy - Ing. Igor Míchal, CSc.  – vědecký pracovník Agentury pro ochranu přírody a krajiny

3.      Vodní ekosystémy - RNDr. Jaroslav Vrba – viceprezident Mezinárodní asociace hydrogeologů, vedoucí  pracovní skupiny Mezinárodního hydrologického programu UNESCO

4.      Ekosystémy luk a stepí - Ing. Jan Jeník, CSc.  – profesor Univerzity Karlovy

5.      Pobřežní ekosystémy - RNDr. Jan Květ, CSc. – docent Jihočeské university a vědecký pracovník AV ČR

6.      Zemědělské ekosystémy - Ing. Tomáš Zídek – náměstek ministra zemědělství a hlavní vyjednavač vstupu do EU za resort zemědělství - bohužel se omluvil, ale svůj příspěvek zaslal a bude uveřejněn ve sborníku.

Následovala diskuse z pléna.

Po skončení semináře probíhala v salonku tisková konference.

Vzhledem k tomu, že bude ze semináře vydán sborník, který bude obsahovat mimo jiné všechny příspěvky včetně diskusních a závěry semináře, nebudeme se zde jednotlivými příspěvky zabývat.

 

Seminář byl, podle našeho názoru, velmi zdařilý. Velice pochvalně se zmínil hlavní editor publikace Lidé a ekosystémy pan Gregory Mock o odborné úrovni přednesených referátů Také ohlas z publika byl kladný.

Velmi dobrou úroveň má česká verze souhrnu Lidé a ekosystémy, kterou STUŽ nechala přeložit a vytisknout.Všichni účastníci semináře ji obdrželi v jednom výtisku, zbylé výtisky budou distribuovány podle zájmu na jednotlivé instituce a soukromým osobám.

Velkým přínosem semináře je navázání mezinárodní spolupráce. Bylo dohodnuto s Gregory Mockem, že druhý díl publikace bude s naší spoluprací představen na Slovensku. Je také připravovaná spolupráce se zeměmi Višegradu.