O stoleté povodni na Divoké Orlici se nepsalo

Divoká Orlice je nádherná říčka, stékající z Orlických hor postupně až k Labi v Hradci Králové. Nebyla výrazněji postižena pochybnými úpravami a regulacemi. Proto nivy Tiché, Divoké a Spojené Orlice byly vyhlášeny přírodním parkem. Na Divokou Orlici Mě vylákala zpráva o vypouštění Pastvinské přehrady pro potřeby opravy hráze.

Počítač našel jediný spoj rychlíkem ráno z Prahy do Letohradu s následným autobusem do Nekoře pod vyrovnávací přehradou. Místní říkají, že bychom v Praze měli vědět, že stav veřejné dopravy na venkově je žalostný, že je tam velký nedostatek pracovních míst a nízké platy.

14.10.2000 má Divoká Orlice hodně vody. Nafukuji osvědčený člun Helios z břeclavského Gumotextu. Pod Nekoří přenáším nízký jez – zabiják. Říčka pokračuji nádherným údolím, lemovaným četnými skalními bloky připomínající známé Peliny u Chocně. Listnáče jsou zbarveny do červena, žluta, hněda i zelena. Říčka rychle teče, peřejí je dostatek, jezů minimum. Nový areál bazénů na kraji Žamberku zahrnuje zřejmě i kus řeky a jízek zabiják.

Soutěska Litic se rychle přibližuje. Nádraží, velká peřej, krátké vzdutí, jez. Na sjetí Litického oblouku je třeba 40 cm na vodočtu, leč ten i při vypouštění přehrady ukazuje jen 10 cm. Část vody odtéká na turbínu elektrárny. Přenáším „myší dírou“ do odpadního kanálu. Brzy jsem zpět na Divoké Orlici. Obtížné peřeje Litického oblouku snad jindy.

Pokračuji málo přehlednými peřejemi. Několikrát vylévám vodu. Občas zavadím o kámen. Místy se velmi těžko vybírá cesta. Není čas na sledování malebného údolí. Vysoký železniční most se klene před Sopotnicí. Otvírá se výhled na kopec se zříceninou hradu Potštejn. Skalní soutěska se třemi jízky hučí. Na posledním udělám díru do dna lodi. S lodí plnou vody ještě sjedu jez v Potštejně a pár dalších peřejí. Známí mají od zahrádky vysoké schody. U lávky v Záměli je ale nevidím. Zastavuji až u mostu. Dovídám se, že jsem přejel.

Známým chybí v přízemí lina. V jednom pokoji pracuje vysoušeč. Že by následek povodně 1997? Tehdy se ale před asi 20-50 letou povodní ubránili „zahnojováním“ domku. V noci z 10. na 11.3.2000 je navštívila povodeň nová. Měli štěstí v neštěstí. Odpoledne si všimli, že prudce stoupá sousední Zdobnice. Volali na Pastvinskou přehradu. Řekli jim, že je plná, že má rekordní přítok a že nevědí, zda vydrží. Ať co můžou, vystěhují do prvního patra. Stěhovali, stěhovali, stěhovali, až jim v noci stoupající říčka vnikla do domku. Brzy sice zase odtekla, leč vodu a bahno ze sklepů vynášeli celý týden. Ne všichni ale pracují ve Vamberku, všimli si stoupající Zdobnice a volali na hráz. Mnozí dostali od povodně mokrou půlnoc. O stoleté povodni na Divoké Orlici v březnu 2000 se, na rozdíl od Jizery a Labe, nepsalo.

Ráno teče Divokou Orlicí nevelký potok. Vypouštění přehrady skončilo. Nevypouštělo se od 10.10., jak psali 12.10. noviny, ale od 1.10. Koryto je v Záměli zanesené. Proto jsem se na základě počítání schodů špatně orientoval. Proto ohrožení Záměle povodní vzrostlo. Povodí Labe slibuje vybagrování. Ministerstvo financí ale neuvolňuje peníze. Zima nehledě na pokračující letní počasí klepe na dveře.

 

Ing. Jan Zeman, CSc., Praha                                                                          23.10.2000