Zpravodaj 4/98 - vybrané články

Jak dále? (Pavel Šremer)

Chcete mít kontakty na ostatní členy STUŽ?

Členské záležitosti

Blíží se valné shromáždění a s ním volby předsedy a předsednictva

7. Česko-Slovenský Silvestr na pomezí

Ohlédnutí

Memoriál Josefa a Petry Vavrouškových

Právo životního prostředí - říjnové diskusní odpoledne STUŽ

S-fórum, Inex, Setkávání v krajině a Dům z modrého kamene

Pár zkušeností a postřehů z účastí ve správních řízeních (P. Kužvart)

Z činnosti předsednictva

Předsednictvo od června do října

Co dělají skupiny?

Nová pracovní skupina STUŽ, zaměřená na ekonomiku

Program "Člověk a prostředí" - skupina pro ekologickou výchovu...

Nová pracovní skupina STUŽ, zaměřená na odpady

Připomínky pracovní skupiny pro pražské problémy k návrhu úz. plánu Prahy.

Z činnosti poboček

Stanovisko chomutovské pobočky k návrhu na zrušení limitů těžby..

Informace z knihovny- Knihovna STUŽ, přírůstky .

Quo vadis STUŽ ?

Akceschopnost STUŽ závisí na dobré organizaci (N. Johanisová)..

Zastupování Společnosti pro trvale udržitelný život navenek (P. Kužvart).

Stanovisko č. 79 k Dokumentaci o hodnocení vlivů stavby Modernizace mletí cementu v závodě Králův Dvůr na životní prostředí

Z konferencí a setkání

Jak bylo v Aarhusu (Jiří Dlouhý)

Přednášky, články, fejetony, recenze

Úvod do psychologie vodní kapky (Jan Keller)…

Lidstvo jako elitní klub? (Jana Štroblová)

K návrhu obchodního areálu TESCO v Letňanech (Milada Vorlová)..

Objímání stromů (Jan Heller).

Ekologicky příznivé varianty života nerostou z jediného zdroje (Hana Librová)

K problému globalizace (Petr Kužvart)

Nástin některých tezí a podmínek vzniku nové právní úpravy pro územní plánování (Martin Říha)

Diskuse, polemika, komentáře

Ke Global Street Party 16. května 1998 (Petr Kužvart)..

Politická nezávislost patří k zásadním principům DUHY (Petr Kužvart)

Osobnosti

Předmluva Václava Havla ke knize "Životní prostředí a společnost ve východní a střední Evropě", věnované Josefu Vavrouškovi…

Odjinud

Děti Země zpracovaly ekologickou koncepci rozvoje dopravních sítí.....

O Nadaci Josefa a Petry Vavrouškových (Eva Vavroušková).