7. Česko-Slovenský Silvestr na pomezí

Společnost pro trvale udržitelný život ČR

Spoločnosť pre trvalo udržateĺný život SR

7. Česko-Slovenský Silvestr na pomezí

tentokrát po obojích volbách

29. 12. 1998 ve večerních hodinách sraz ve Starém Hrozenkově, nocleh

30. 12. 1998 přechod hraničního hřebene Bílých Karpat ze Starého Hrozenkova do Strání (jen pro zdatné turisty); odchod ze St. Hrozenkova mezi 9,00-10,00 hod., plánovaný příchod do Strání mezi 16,00-18,00 hod. možnost noclehu

31. 12. 1998 výstup na Velkou Javořinu (odchod ze Strání mezi 9,00-10,00 hod.), ve 13,00 hod. setkání u hraničního kamene bratrství Čechů a Slováků na V. Javořině a obnovení památeční mohyly za Josefa Vavrouška (kámen či kamínek si každý donese z domova), návrat do Strání, kde bude ve všech prostorách restaurace Zámeček probíhat oslava konce starého a začátku nového roku (půlnoc přivítáme u vatry v blízkosti hraničního přechodu); možnost noclehu.


Zváni jsou všichni, kteří chtějí strávit Silvestra 1998 v netradičním duchu, podpořit myšlenku česko-slovenské vzájemnosti a vzdát hold Josefu Vavrouškovi (autoru myšlenky této akce), jeho dceři Petře a těm, kteří přispěli či přispívají k naplňování našich společných ideálů.

Je možná i účast jen v jednom dnu či kterékoliv části. Ubytování ve vícelůžkových pokojích nebo ve vlastních spacácích za rozumné ceny. Občerstvení a stravování zajištěno v místě, hudební nástroje vítány. Mírný poplatek za silvestrovskou oslavu bude vybírán na místě.

Prosíme zájemce, aby se písemně ohlásili na níže uvedených adresách včetně požadavků na ubytování (a na který den), a to co nejdříve, neboť počet noclehů (postelí) je omezen a bude brán ohled na pořadí přihlášek

Na shledání se za organizátory těší

Dagmar Lišková         Radovan Kunc

Jiráskova 3                   Mariánské nám. 127

911 01 Trenčín              686 01 Uh. Hradiště