Odjinud

Děti Země zpracovaly ekologickou koncepci rozvoje dopravních sítí

Jak vyplývá z tiskových zpráv ze srpna a září t.r., vypracovali členové Českého a Slovenského dopravního klubu ekologicky šetrnou a ekonomicky přijatelnou koncepci rozvoje dopravních sítí ČR do roku 2010 (48 str., vč. map), která respektuje naše mezinárodní závazky a moderní evropské trendy v rozvoji dopravy. Koncepce počítá m.j. s vyrovnanými investicemi do silniční a železniční dopravy, se zkrácením délky dálniční sítě v ČR o 785 km, s ukončením výstavby dálnice D8 do Drážďan v Lovosicích (navrhuje náhradní řešení) a s novou výstavbou tratí, včetně přeshraničních úseků, v délce cca 820 km.

Koncepce byla akceptována vedením Ministerstva dopravy a spojů ČR jako druhá varianta dopravní koncepce, obě koncepce plus nulovou variantu posoudil v září z hlediska vlivů na životní prostředí odborný tým dr. Miroslava Martiše. Martišův tým akceptoval některé náměty koncepce Dopravního klubu. Nedoporučil např. realizaci silnice R 43 v celé trase Troubsko - Brno-Bystrc -, doporučil náhradní řešení trasy na Drážďany, které nepočítá s přetnutím CHKO České Středohoří, upozornil na negativní důsledky splavnění řeky Moravy do Hodonína a Odry do Ostravy, apod.

Situace kolem dopravní koncepce se rychle vyvíjí, v době uzávěrky je ministr životního prostředí Kužvart pod tlakem, aby povolil výjimku ze zákona o ochraně přírody, který výstavbu dálnic v CHKO zakazuje.

Čerstvé informace lze získat na adrese Českého a Slovenského Dopravního klubu (Jakubské nám. 7, 602 00 Brno, tel/fax: 05/576250, e-mail: dz.brno@ecn.cz ), případně na internetové stránce http://www.ecn.cz/detizeme . České středohoří před dálnicí D8 brání také občanská společnost Přátelé přírody (Hradiště 4, P.O. BOX 28, 400 21 Ústí n. Labem 02).

 

Naďa Johanisová podle tiskových zpráv Českého a Slovenského dopravního klubu

O Nadaci Josefa a Petry Vavrouškových

Nadaci Josefa a Petry Vavrouškových (NJPV) založili jejich přátelé v listopadu 1995. Cílem nadace je podporovat formou seriozně připravených projektů úsilí směřující k tomu, aby náš region byl více přínosem a nikoli přítěží v řešení nejen regionálních, ale i evropských a globálních problémů.

Situace po loňských povodních poněkud přesunula aktivity Nadace směrem k řešení problémů regionálních. Jako jedna z prvních organizací pochopila nutnost okamžité pomoci a již druhý den se zapojila do záchranných aktivit. Z mnoha postižených obcí vybrala jednu konkrétní, a to Staré Město u Uherského Hradiště, a sem byla směrována – vždy po konzultaci se starostou nebo jeho tajemníkem – v rámci projektu NJPV “SOS Staré Město” materiální pomoc. Řízením a koordinací prací byla pověřena ředitelka nadace Jana Vrtílková, která v první řadě zorganizovala finanční i materiální sbírku. Byl založen speciální podúčet v Komerční bance, na kterém se finanční prostředky od jednotlivců i organizací soustřeďovaly. Mnohé firmy poskytly kromě pomoci finanční i své výrobky, případně dodaly výrobky za sníženou cenu. Na Moravu tak putovalo množství automobilů naložených potravinami, vysoušeči zdiva, protiplísňovými postřiky, ložním prádlem, odpuzovači hmyzu atd, vše v hodnotě více než 1 milion korun. Pro děti ze Starého Města i z Uherského Hradiště bylo uspořádáno několik představení s kouzelníkem a mikulášská nadílka. Regionální tisk velmi kladně ocenil práci Nadace.

V druhé fázi byla již pomoc směřována k odstranění následků škod. Nadace vypracovala projekt nazvaný “Nové Staré Město” na pomoc obci při úpravě klidové zóny, obnově dětského hřiště a rekonstrukci povodní podmáčeného kostela sv. Michala. Projekt byl podán v Nadaci rozvoje občanské společnosti, kde uspěl a byl podpořen částkou 3/4 milionu korun. V současné době Nadace koordinuje práci na úpravě klidové zóny a na rekonstrukci sv. Michala, dětské hřiště bude 10. října uvedeno do provozu.

Kromě výše uvedeného projektu, který byl pro Nadaci Josefa a Petry Vavrouškových v roce 1997 a v první polovině letošního roku stěžejním, NJPV každoročně ve spolupráci s Fakultou sociálních věd UK realizuje a spolufinancuje soutěž o Cenu Josefa Vavrouška, kterou uděluje Fakulta sociálních věd UK za nejlepší studentskou a doktorandskou práci z oblasti životního prostředí.

Pro rok 1998 je klíčovým projekt I. ročníku celostátní výtvarné soutěže pro děti od 3 – 6 let o Cenu Petry Vavrouškové “Cesta mráčkového dráčka”. Prostřednictvím školských úřadů byly osloveny a vyzvány k účasti mateřské školy z celé republiky. Sešlo se více než tři tisíce dětských kreseb, koláží, grafik a prostorových plastik, které odborná porota posoudila a vybrala vítězné práce. Nebyla to práce jednoduchá, protože téměř všechny práce byly nesmírně krásné. V sobotu 26. září se konala ve Středočeském museu v Roztokách výstava a slavnostní vyhlášení vítězů. Vítězové, kteří se se svými rodiči sjeli z různých koutů republiky, byli odměněni plaketou s keramickým Mráčkovým dráčkem, diplomem a malířskými potřebami. Výstavu zahájili Věra Galatíková a Ladislav Frej, zazpíval soubor malých dětí z mateřské školy z Prahy 6. Slavnostní náladu umocňovalo příjemné prostředí roztockého zámku a slunečné, teplé počasí. Výstava byla prodejní, výtěžek bude věnován na podporu projektu garantovaného Nadací rozvoje občanské společnosti “Pomozte dětem”, jehož cílem je včasná, účinná a trvalá pomoc ohroženým dětem. Podobné výstavy budou organizovány také v některých jiných městech, např. 10. října bude výstava reprizována ve Starém Městě u Uherského Hradiště při příležitosti otevření dětského hřiště.

Nadace má ještě mnoho dalších plánů do budoucnosti, bude je však muset, bohužel, realizovat pod jinou hlavičkou. Podle nového zákona o nadacích se všechny nadace do 1.1.1999 musí přeregistrovat. Podmínkou registrace je mimo jiné i základní mění, které musí činit minimálně 500 000 Kč. Vzhledem k tomu, že jsme nedokázali za dobu naší existence oslovit majetné sponzory a tato suma nám na kontě nezbývá, budeme muset změnit formu organizace. V současné době zatím nevíme, kterou cestou se budeme ubírat. Ale jisté je, že základní cíle naší činnosti budou zachovány.

Eva Vavroušková, říjen 1998